Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Ứng dụng Matek

Chụp, giải, học toán

Ứng dụng Matek cho Windows
Download

Đại số từng bước

Tải về và khám phá ứng dụng giáo dục Matek của chúng tôi, giúp bạn giải quyết các phương trình phức tạp nhất. Chụp hình phương trình hoặc vẽ nó trên màn hình và chương trình sẽ hướng dẫn bạn từng bước giải pháp.

Chụp ảnh phương trình hoặc viết nó trên màn hình

Bạn có thể chèn bài tập trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc sách kiểm tra bằng điện thoại hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Hỏi các gợi ý

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy hỏi một gợi ý sẽ giúp bạn tiếp tục làm việc một mình.

Từng bước một

Bạn có thể đi qua các giải pháp từng bước. Nếu bạn có thể, hãy tiếp tục một mình, nhưng nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể yêu cầu giải thích.

Hiểu về nền tảng

Có một cái nhìn vào các giải pháp đơn giản của toàn bộ bài tập. Bạn có thể truy cập giải thích chi tiết hơn với một cú nhấp chuột.

Vẽ phương trình

Lấy giải pháp đồ họa của phương trình với một cú nhấp chuột.

Dùng như một máy tính

Nếu bạn muốn biết kết quả của một hoạt động, bạn có thể sử dụng ứng dụng như một máy tính.

Chia sẻ với người khác

Chia sẻ bải giải của bạn cho bạn cùng lớp.

Added to your cart.