Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Chính sách Cookie

Để cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa, cookie, nghĩa là các gói dữ liệu nhỏ nhận dạng người dùng ẩn danh, được đặt trên thiết bị của người dùng. Mục đích của việc sử dụng cookie là cung cấp dịch vụ cấp cao và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa.

Điều quan trọng cần biết là các gói dữ liệu này không có khả năng tự nhận dạng người dùng, chúng chỉ phục vụ để xác định máy tính do toàn bộ địa chỉ IP không được lưu trữ. Không có thông tin cá nhân nào được thu thập.

Các loại cookie được sử dụng:

  • Phân tích và theo dõi cookie
  • Theo dõi cookie trên trang web
  • Cookie phiên nhận dạng người dùng

Bạn có thể xóa cookie khỏi máy tính của mình và bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chặn cookie. Chức năng Trợ giúp được tìm thấy trong hầu hết các trình duyệt cung cấp thông tin về:

  • Cách chặn cookie trong trình duyệt
  • Cách cho phép cookie trong trình duyệt
  • Cách định dạng cấu hình trình duyệt của bạn để đặt cookie mới.
  • Cách tắt cookie khác

Bằng cách chặn cookie, bạn thừa nhận rằng trang web có thể không hoạt động đúng.

Added to your cart.