Tua bin hơi

Một lon nước uống, nước và đầu đốt Bunsen có thể được sử dụng để tạo ra một tuabin hơi đặc biệt.

Bổ sung liên quan

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Can we vacuum on the Moon?

This lesson explains the concept of atmospheric pressure.

Kéo đá giấy

Trong trò chơi kéo giấy bằng đá, sự lựa chọn ít phổ biến nhất của người chơi là giấy. Nhưng nó...

Vật lý của xe đạp

This lesson presents some of the laws of physics through the operation of the bicycle.

Sound waves all around us • Part 2

In this lesson you will learn more about how sound propagates.

Pitch and frequency, Part I

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Trò chơi bập bênh của Archimedes

Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng độ nổi để nghiên cứu sự cân bằng của hai ly nước.

Added to your cart.