Tua bin hơi

Một lon nước uống, nước và đầu đốt Bunsen có thể được sử dụng để tạo ra một tuabin hơi đặc biệt.

Bổ sung liên quan

Let's measure time!

This lesson presents timekeeping devices and the types and units of time measurement.

Ếch violin

Là một hộp diêm có thể bắt chước tiếng kêu của ếch? Với thí nghiệm sau đây, chúng tôi tiết lộ bí...

Vật lý của xe đạp

This lesson presents some of the laws of physics through the operation of the bicycle.

Máy nước giải khát - Phần 2

Chúng tôi có thể phát triển thêm máy mà chúng tôi đã trình bày trong video trước đó, để nó có...

Pitch and frequency, Part II

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Vượt quá tốc độ âm thanh

Tốc độ của âm thanh là gì? Điều gì xảy ra khi một vật vượt quá tốc độ âm thanh?

Added to your cart.