Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sức căng bề mặt của chất lỏng 2

Sức căng bề mặt của chất lỏng 2

Trong video này, chúng tôi đang thử nghiệm với màu thực phẩm.

01:06

Hoá học

On-screen labels

màu thực phẩm, sữa, nước xà phòng, Thêm một vài giọt màu thực phẩm vào sữa., Nhúng tăm bông vào xà phòng lỏng., Quan sát những gì xảy ra khi để tăm bông chạm vào bề mặt sữa., Khi chúng ta đổ màu thực phẩm lên bề mặt sữa, nó không lan rộng nhiều do sức căng bề mặt của chất lỏng. Tuy nhiên, xà phòng làm giảm đáng kể sức căng bề mặt, do đó các hạt màu thực phẩm lan ra phía rìa chậu.
Added to your cart.