Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Ô nhiễm nước tự nhiên

Ô nhiễm nước tự nhiên

Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng của chúng ta; chúng ta phải bảo vệ nó mạnh mẽ

02:11

Địa lý

Từ khoá

ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm, chất ô nhiễm, mặt nước, nước biển, con sông, nước bề mặt, nước ngầm, thiệt hại về môi trường, vấn đề môi trường, tự thanh lọc, hóa chất, chất thải, chất thải nguy hại, hình thành chất thải, phì dưỡng, chất độc hại, bảo vệ nước, giải quyết, môi trường, bảo vệ môi trương, nông nghiệp, công nghiệp, xã hội, Thiên nhiên, môn địa lý

On-screen labels

ô nhiễm nguồn nước, hóa chất phân hủy chậm, phì dưỡng, không có ánh sáng thực vật tự nhiên chết, thảm thực vật thối rữa loại bỏ oxy, Các chất rắn nổi đi vào bồn nước xuống đáy, những chất khác hòa tan hoặc bị pha loãng.
Added to your cart.