Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Thể tích hình tứ diện

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Toán học

Từ khoá

Thể tích tứ diện, tứ diện, Thể tích hình chóp tam giác, âm lượng, lăng kính, Thể tích của một kim tự tháp, hình học, toán học

Các mục liên quan

Euler's polyhedron formula

The theorem formulated by Leonhard Euler describes one of the basic properties of convex polyhedra.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là tam giác cân.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Added to your cart.