Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Địa lý

Từ khoá

hành tinh, Hệ mặt trời, Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, sao Hải vương, quỹ đạo hành tinh, khí khổng lồ, hành tinh đá, hành tinh lùn, tiểu hành tinh, vành đai tiểu hành tinh, Mặt Trời, ngôi sao, vật thể thiên văn, mặt trăng, Ngân Hà, hệ thống tuần hoàn, vòng xoay, Thiên hà xoắn ốc, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Phi trọng lực

Một con tàu vũ trụ đang bay thì liên tục ở trong trạng thái rơi tự do.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Added to your cart.