ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Matek

Snap, solve, learn mathematics

แอปฯ Matek สำหรับ Windows
Download

พีชคณิตทีละขั้นตอน

ดาวน์โหลดและค้นหาแอปพลิเคชันทางการศึกษาของ Matek ซึ่งจะช่วยให้คุณแก้ไขสมการที่ซับซ้อนที่สุดและเข้าใจวิธีการได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ถ่ายภาพของสมการหรือวาดบนจอแสดงผลและโปรแกรมจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการแก้ปัญหาทีละขั้นตอน

ถ่ายรูปสมการหรือเขียนลงบนหน้าจอ

คุณสามารถแทรกแบบฝึกหัดโดยตรงจากตำราเรียนหรือแบบทดสอบโดยใช้กล้องของโทรศัพท์หรือเขียนด้วยมือบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ

ขอคำแนะนำ

หากคุณติดขัด ให้ขอคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณทำงานต่อไปได้ด้วยตนเอง

ทีละข้้นตอน

คุณสามารถทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาทีละขั้นตอน หากทำได้ให้ดำเนินการต่อด้วยตัวเอง แต่ถ้าติดขัด คุณก็สามารถขอคำอธิบายได้

ทำความเข้าใจกับความรู้พื้นฐาน

ดูวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายของแบบฝึกหัดทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยคลิกเดียว

เขียนสมการ

รับโซลูชันกราฟิกของสมการได้ด้วยคลิกเดียว

ใช้เป็นเครื่องคิดเลข

หากคุณต้องการทราบผลการดำเนินการ, คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเป็นเครื่องคิดเลข

แชร์ให้กับผู้อื่น

แบ่งปันวิธีการแก้ปัญหาแบบฝึกหัดของคุณกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน

Added to your cart.