Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

I mozaBook kan mozaBooks digitala läroböcker öppnas, vilka utöver bilderna och texten i det tryckta materialet, gör materialet mer intressant och begripligt med hjälp av interaktiva innehåll, tematiska verktyg och spel. Inbyggda presentationer och illustrationsmöjligheter underlättar lärarens arbete i klassrummet ytterligare.

Över 1200 3D-scener, hundratals utbildningsvideor, bilder, ljud, tematiska verktyg och spel för alla skolämnen finns tillgängliga online. mozaWeb kan användas med alla webbläsare och ingen extra programvara krävs.

mozaMaps interaktiva kartböcker utökar repertoaren för läromedlen i geografi och historia. Kartornas olika delar kan lätt ändras och anpassas efter behov, vilket gör förberedelserna inför lektioner enklare och snabbare. Dessa digitala kartböcker innehåller det kompletta materialet av vårt förlags geografi- och historiekartor.

Det digitala skolregistret mozaLog från Mozaik Education Ltd. är ett informationssystem för skolor, som gör det möjligt för skolpersonal att använda ett enda gränssnitt för både administrativa och organisatoriska uppgifter. Genom att använda mozaLog slipper man den mödosamma och besvärliga hanteringen av traditionella pappersbaserade kalendrar/loggböcker.

LabCamera är ett webbkamerabaserat naturvetenskapligt, forsknings- och datainsamlingsprogram som gör det möjligt för elever och lärare att genomföra väsentliga vetenskapliga observationer och mätningar med hjälp av en dator och en webbkamera.

En mängd olika geometriövningar kan lösas enkelt, exakt och snabbt med hjälp av Euklides, konstruktionsprogramvaran för plangeometri. Vid digital konstruktion, är delar av figuren mobila, medan relationerna förblir konstanta. Gränserna för den geometriska konstruktionen är således lätt att hitta och illustrera.

Förutom att visa tredimensionella figurer och ytor möjliggör Euler3D, konstruktionsprogramvaran för rymdgeometri att även redigera dessa objekt med hög matematisk kontroll (filtrering av genomskärningar, brytningskontroll, dissektion av konkava polygoner i trianglar).

Added to your cart.