Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Det digitala skolregistret mozaLog från Mozaik Education Ltd. är ett informationssystem för skolor, som gör det möjligt för skolpersonal att använda ett enda gränssnitt för både administrativa och organisatoriska uppgifter. Genom att använda mozaLog slipper man den mödosamma och besvärliga hanteringen av traditionella pappersbaserade kalendrar/loggböcker.

Skola

serviceavgift

200

EUR

/ År

Elev

användaravgift

6

EUR

/ Elev / År

Testa det nu

Användare med behörighetsnivåer som anges nedan kan logga in på det digitala skolregistret.
Demoversionen av mozaLogg kan testas med alla behörighetsnivåer men vissa funktioner är endast tillgängliga i den fulla versionen.

Lärare

Rektor

Förälder

Elev

Administratör

Starta demo som lärare
 • Hantera lektioner
 • Registrering av studiematerial
 • Delårs- och helårsutvärdering
 • Betygsböcker
 • Slutbetyg
 • Dagliga frånvaron
 • Schemaöversikt
 • Beröm och anmärkningar
 • Planera och informera elever om prov
 • Skicka meddelanden till lärare, föräldrar och elever
 • Statistik över framsteg, prestation och frånvaro
Starta demo som rektor
 • Importering av data (elever, lärare, scheman)
 • Redigera scheman
 • Hantera läsårets tidsplan
 • Vikarier, inställda lektioner
 • Lektionsbyten, flyttade lektioner
 • Gemensamma lektioner
 • Lärarnas, elevernas, föräldrarnas uppgifter
 • Hantera användare
 • Avsluta läsår
 • Skriv ut hela skolregistret
 • Statistik över framsteg, prestation, antal elever och frånvaro
 • Skolinställningar
 • Dataordbok

Möjlighet till lärarrättigheter

Starta demo som förälder

Tillgång till elevens skolinformation:

 • Lektioner, studiematerial
 • Betygsböcker, slutbetyg
 • Beröm och anmärkningar
 • Dagliga frånvaron
 • Frånvarostatistik
 • Veckoschema
 • Personlig information
 • Skicka meddelanden till lärare, beställ tid för föräldramöte
 • E-postmeddelanden om barnets betyg, frånvaro, beröm och anmärkningar, samt om skolaktiviteter och arbetsuppgifter
Starta demo som elev
 • Lektioner, studiematerial
 • Betygsböcker, slutbetyg
 • Beröm och anmärkningar
 • Dagliga frånvaron
 • Veckoschema
 • Personlig information
 • Skicka meddelanden till lärare
 • Hantera sommarprao och dylikt
 • E-postmeddelanden om barnets betyg, beröm och anmärkningar, samt om skolaktiviteter och arbetsuppgifter
Starta demo som administratör
 • Importering av data (elever, lärare, scheman)
 • Redigera scheman
 • Hantera läsårets tidsplan
 • Vikarier, inställda lektioner
 • Lektionsbyten, flyttade lektioner
 • Gemensamma lektioner
 • Lärarnas, elevernas, föräldrarnas uppgifter
 • Hantera användare
 • Avsluta läsår
 • Skriv ut hela skolregistret
 • Statistik över framsteg, prestation, antal elever och frånvaro

Möjlighet till lärarrättigheter

Användargränssnittet och menyalternativen i demoversionen av mozaLogg visas på det valda språket. Innehållen som namnen på elever eller ämnen är endast exempel och kommer att visas på engelska.

Beställ

Varför välja mozaLogg?

Tillgänglig överallt

Den är tillgänglig från alla datorer, smarttelefoner eller surfplattor med internetanslutning. Ingen extra programvara krävs för att kunna använda mozaLogg. Allt du behöver är en webbläsare.

Stabil

Bredbandsservrar säkerställer att det digitala skolregistret fungerar och är i drift dygnet runt så att mozaLog kan användas av tusentals människor samtidigt.

Mångsidig

mozaLogg minskar den dagliga administrativa bördan för lärare och är ett effektivt kommunikationsmedel för både inom institutionen och mot föräldrar. Användargränssnittet är lätt att använda och kräver endast grundläggande datorkunskaper.

Säker

Ett professionellt team garanterar programmets säkra drift. En fullständig säkerhetskopiering av hela databasen utförs dagligen. Datatrafiken är krypterad.

Kommunikation

Programmet mozaLog erbjuder en direkt och hög kommunikationsnivå mellan styrelsen och tillhörande institutioner, samt mellan skolledning, lärare, elever och föräldrar.

All administration och planering av uppgifter är lätt att styra och övervaka. Online kontakt kan effektivt upprätthållas mellan den styrande institutionen och alla skolor inom dess nätverk.

Med hjälp av det digitala skolregistret kan man förenkla organisatoriska och administrativa uppgifter, underlätta kommunikation och därmed bidra till en bättre och mer effektivt fungerande utbildningsväsende och förbättra kvaliteten på utbildningen.

Med hjälp av det digitala skolregistret kan styrelsen hålla sig uppdaterad om lärarnas person- och anställningsuppgifter, men även antalet och sammansättningen av elever samt deras akademiska framsteg och frånvaro.

Daglig administration, betyg, frånvaro

Systemet gör det möjligt för lärare att utföra sina administrativa uppgifter i samband med undervisningen snabbt och enkelt från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Lärare kan använda sina egna sidor för att spara lektionens teman, att ha en översyn på det pågående arbetet i varje klass, ange saknade uppgifter eller att skriva ut utvecklingsboken för hela läsåret.

När lärare registrerar betygen, kan de också ange dess typ och lägga till ytterligare kommentarer. Detta gör det möjligt för lärare att komma ihåg (även flera månader senare) vad de har grundat betygen på och vid behov ändra betyg som redan har registrerats.

Förutom frånvaro, kan sen ankomst, dispens och brist på utrustning kan också registreras.

Enkel administration, statistik, rapporter

I mozaLog kan man ladda ned elevdata från ett centralt system. Efter importering av data, är det endast ändringar som måste registreras för att hålla administrationssystemet uppdaterat. Programmet skapar utbildnings- och frånvarostatistik för alla klasser på bara ett klick. Statistiken är omedelbart tillgänglig för administratörer, rektorer och även för utbildningsmyndigheter.

mozaLog kan räkna enkla eller viktade medelvärden av betyg och årskurs för enskilda utvärderingar, i syfte att ge en mångsidig analys av skolprestationer. Jämförelsediagram i det digitala skolregistret hjälper användarna att hålla koll på förändringar i klassers betygsgenomsnitt för de olika läsåren.

Vyn med frånvarostatistik hjälper användarna att enkelt visa och hålla koll på tillåtna och otillåtna frånvaron genom att använda procentgränser. Systemet kommer automatiskt att markera elever som når gränsen i ett visst ämne.

Scheman och vikarier

I mozaLog kan scheman matas in på flera sätt: mozaLog kan importera scheman som har skapats i programvaran aSc, eller så kan man ladda upp scheman i Excel-format. Ändringar i scheman under läsåret kan registreras genom den inbyggda schemaredigeraren.

Programmet kan hantera lektionsbyten och vikarier utan extra administration. Förutom vanliga lektioner, kan mozaLog också hantera skolevenemang (högtidsfirande, skolresor, m.m.).

mozaLog kan hantera lektioner och speciella evenemang inklusive regelbundna, fritids- och eftermiddagsverksamheter. Man kan också lägga till händelser som sker utanför vanliga skoltimmar.

mozaLog listar lärare som kan vikariera, markerar de som undervisar i samma ämne och de som undervisar i andra ämnen. Tillsyn, lektionsbyten och sammanslagningar kan också registreras. Lärare kan registrera sina vikariat som vanliga lektioner. Programmet hanterar även långsiktigt vikariat kan.

Fördelar för skolans ledning

Eftersom alla skolanställda använder samma system blir administrationen enkel och lätt att granska och övervaka. Den tid som läggs på dokumentation kan minskas avsevärt, och därmed kommer disciplinen och motivationen för administration att öka och mer tid kan ägnas åt undervisningen istället. Systemet gör skolschemat lätt genomskådat och lättföljt för alla.

Modulen för årligt skolschema gör det möjligt att planera hela läsåret och registrera skoldagar, skolfria dagar, skollov, skolevenemang, skolresor, m.m. Ytterligare information som kan vara nyttig för lärare, elever och föräldrar, kan läggas till för varje dag på läsåret.

Med hjälp av programvaran kan man generera rapporter som kan användas för olika ändamål. Skolledningen kan sedan hämta dessa rapporter på ett enda klick. Betygsstatistik kan visas klass för klass och resultaten kan jämföras mellan klasser. Programvaran skapar utbildnings- och frånvarostatistik för alla klasser, statistiska kalkylblad och sammanräkning av elever i slutet av varje läsår. Kalkylblad och rapporter kan hämtas för enskilda klasser eller för hela skolan.

Om skolledningen skulle vilja ha en sammanfattning eller rapport av skolans arbete, kan mozaLog skapa omfattande analyser med informativa diagram.

Kontakt med föräldrar och elever

Med hjälp av det digitala skolregistret kan föräldrar följa sina barns skolprestationer, frånvaro samt utvärderingen av deras beteende och ambition. Lärare kan kommunicera med både elever och föräldrar genom mozaLog.

Föräldrar kan hålla reda på sina barns scheman och se vilka ämnen som behandlas under varje lektion. Denna funktion hjälper föräldrar att följa sina barns akademiska framsteg. Lärare kan skicka meddelanden om kommande skolevenemang, resor och prov, så att elever och föräldrar hålls informerade om framtida händelser och uppgifter.

Om föräldrar så kräver, kan de få automatiska uppdateringar via e-post om alla nya inlägg om sina barn (betyg, frånvaro, beröm, anmärkningar, m.m.).

Inom systemet blir det lättare att kontakta föräldrar. Med andra ord kommer ett nytt kontaktsätt att bli tillgängligt utöver personliga möten (föräldramöten, konsultationer).

Dataskydd och säkerhet

mozaLog körs på servrar som övervakas av ett professionellt team. Servrar med hög bandbredd tillåter ett stort antal användare att använda programvaran samtidigt. mozaLog kan användas med flera åtkomstnivåer. Dessa bestämmer vilken typ av data och funktioner varje användare kan komma åt eller ändra.

 • Av säkerhetsskäl loggas alla inloggningar. Datatrafik sker via skyddad och krypterad internetanslutning.
 • Systemet upptäcker och loggar misslyckade inloggningsförsök av obehöriga användare. Dessa data kan senare hämtas vid behov.
 • Programvaran loggar också tid och datum av registrering eller ändring av betyg.
 • För att öka datasäkerheten, kan en daglig fullständig säkerhetskopiering av databasen ställas in.

Digitalt skolregister på skolans hemsida

mozaPortal är en webbtjänst utvecklad med en funktionell webbsidestruktur, speciellt utformad och anpassad för skolmiljö. Menyn är flexibel och kan anpassas till den enskilda skolans behov.

Det digitala skolregistret kan beställas tillsammans med mozaPortal, vår hemsidotjänst för skolor. I detta fall kan mozaLogg inkorporeras i hemsidan och nås från menyn. mozaPortal kommer då att visa uppgifter som hämtats från skolregistret, som exempelvis listor över lärare, elever och klasser, och scheman.

Added to your cart.