Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0


LabCamera by Mozaik Education

Windows 7, 8, 10 Desktop
Korisničko uputstvo

uvod 

LabCamera je veb kamera zasnovana na istraživanju prirodnih nauka i laboratoriji za beleženje podataka koja omogućava studentima i nastavnicima da obavljaju značajne naučne oglede i merenja, koristeći računar i softver.

Softver trenutno ima sedam funkcija i sve se veoma lako koriste. Učenici mogu da ga koriste na času ili čak za rešavanje domaćih zadataka, ali takođe podstiče nezavisne eksperimente koji mogu da se izvršavaju efikasno, što dodatno podstiče radoznalost na časovima prirodnih nauka. LabCamera povećava radoznalost u vezi sa svetom oko nas i budi kreativne načine za njegovo istraživanje.

Korisničko uputstvo pruža pregled svih komponenti i funkcija koje nudi Lab Camera.

Uživajte u eksperimentisanju!

opšte informacije 

Zaštite životnu sredinu i sebe!

Nemojte da povredite bilo koju životinju, biljku ili narušite životnu sredinu kada izvodite eksperimente koristeći LabCamera. Eksperimentišite odgovorno i pažljivo radi sopstvene bezbednosti. LabCamera ne preduzima odgovornost za štete koje mogu da nastanu usled korišćenja softvera. Iako smo sigurni da je LabCamera jedan od najbezbednijih načina za izvođenje naučnih eksperimenata, uživajte u softveru na sopstveni rizik!

zajedničke funkcije 
Postavke kamere|Pritisnite ovo dugme da biste podesili svojstva kamere kao što su svetlina, kontrast, oštrina itd. Koristite opciju za okretanje u slučaju da slika sa kamera izgleda kao u ogledalu. Ako imate nekoliko kamera povezanih sa uređajem, možete da odaberete koju će softver koristiti i da podesite broj slika u sekundi i rezoluciju. NAPOMENA: softver automatski podešava optimalne vrednosti.
Promena veličine tabli|Menja odnos veličine liste sa sličicama i glavne table.
Pritisnite gornju traku aplikacije da biste prikazali sledeće opcije:
Početak|Zatvara trenutni modul i vraća na glavni meni. Napomena: dugme Početak takođe se vidi u gornjem desnom uglu aplikacije.
Pomoć|Pritisnite dugme da biste prikazali tablu sa postavkama pomoći.

U postavkama pomoći dostupne su sledeće opcije:

 • Prikaz brzog vodiča: prikaz polu-providnog okna sa opisima alatke.
 • Koristite polje za potvrdu da biste menjali vidljivost brzog vodiča prilikom pokretanja.
 • Koristite radio dugme da biste promenili vidljivost oznaka dugmeta.
 • Korisničko uputstvo: prikazuje korisničko uputstvo.
 • Veb lokacija WebCam Laboratory: krećite se do veb lokacije kompanije.
 • Osnovne informacije o programu LabCamera: prikaz informacija o verziji softvera i kreditima.
 • snimanje s prekidima 

  Funkcija Snimanje s prekidima pomaže da posmatrate i bolje razumete spore procese u prirodi, kao što je formiranje i kretanje oblaka, topljenje snega, rast biljaka itd. Ovaj softver pravi fotografije u intervalima koje je moguće konfigurisati i lepi te slike u koherentni video snimak.

  Režim snimanja

  1
  2
  3
  4
  c
  d
  b
  a

  1

  Kamera će se automatski pokrenuti nakon pokretanja softvera. Striming će biti vidljiv u prozoru kamere.

  2

  Podesite vremenski interval između kadrova.

  3

  Pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje. Crveni okvir oko prozora kamere će početi da treperi.
  Pritisnite ponovo da biste zaustavili snimanje. Snimljeni video zapis se automatski pokreće.

  4

  Snimljeni video zapis će automatski biti dodat na listu sličica. Datoteka video zapisa će biti sačuvana na spoljnom mestu za skladištenje u fascikli „Kamera laboratorije/snimanje sa prekidima“.

  Postavke ekrana

  a

  Prikaži brojač kadrova.

  b

  Prikaži dužinu snimanja.

  c

  Prikaži vremensku oznaku. Vremenska oznaka se neće prikazati samo u prikazu kamere, već se biti i sačuvana u snimljenom video zapisu.

  d

  Prikaži intervale kadrova.

  Režim reprodukcije

  1
  2
  3

  1

  Kliknite dvaput na sličicu da biste reprodukovali video. Napomena: desni klik ili pritiskanje i držanje sličice prikazuje meni Datoteka.

  2

  Pritisnite da biste reprodukovali/pauzirali video zapis.

  3

  Koristite traku za traženje da biste preskočili do željenog dela.
  kinematika 

  Funkcija Kinematika omogućava praćenje karakteristika horizontalnog i vertikalnog pokreta (promena mesta, brzina i ubrzanje) za jedan ili više objekata u realnom vremenu. Ovaj softver može da snimi maksimalno do 3 izabrana objekta u istom trenutku, što omogućava da sprovedete složene kinematske eksperimente.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Podrazumevani prikaz kamere.

  Eliminiši pozadinu. Na ovom prikazu će se objekat videti kao krug obojen u istoj boju kao i vaši objekti.

  Na ovom prikazu će se videti trag objekata koji će vremenom bledeti.

  Na ovom prikazu će se videti trajni trag objekata.

  Prikazuje dijagram na ekranu kamere.

  2

  Pritisnite ekran da biste izabrali objekat za praćenje. Kada je izabran, objekat će biti uokviren ramom u boji. Možete da izaberete najviše 3 objekta.

  3

  Karakteristike objekta (promena mesta s(t), brzina v(t)) će biti prikazane na tabli dijagrama.

  4

  Podesite gustinu dijagrama.

  5

  Odaberite da li želite da prikažete promenu mesta, brzinu ili oboje.

  6

  Odaberite osu koju želite da nadgledate. Pritisnite da biste izabrali x, y ili xy.

  7

  Pritisnite da biste započeli snimanje.Crveni okvir oko prozora kamere će početi da treperi.

  8

  Pritisnite da biste izabrali snimljeni dijagram. NAPOMENA: ovo dugme se aktivira nakon uspešnog snimanja.

  9

  Učitajte unapred snimljeni video zapis. Ova funkcija je posebno korisna ako nema vremena za podešavanje u realnom vremenu ili ako eksperimentisanje može da bude opasno.

  10

  Izbrišite objekat.

  11

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Proces kalibracije: Postavite objekat poznate veličine u vidno polje kamere na istoj udaljenosti kao i ciljni objekat. Zatim, označite poznatu veličinu pomoću alatke za kalibraciju, unesite veličinu i definišite jedinicu mere.

  Prikaz dijagrama

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  1

  Zumiranje

  2

  Izborom tačke na dijagramu prikazaće se njegova vrednost i moći ćete da premeštate dijagram nagore ili nadole da biste eliminisali pomak.

  3

  Sačuvaj kao sliku

  4

  Sačuvaj tabelu sa podacima

  5

  Usporite dijagram. Napomena: U nekim slučajevima, usporavanje može značajno da izmeni dijagram.

  6

  Podesite gustinu koordinatne mreže.

  7

  Prikaz s(t) (promene mesta).

  8

  Prikaz v(t) (brzine).

  9

  Prikaz a(t) (ubrzanja).

  10

  Odaberite osu kretanja duž koje želite da prikažete svoj dijagram.
  kamera sa senzorom pokreta 

  Funkcija Kamera sa senzorom pokreta pravi snimke u kojima otkriva pokret ispred kamere, što omogućava da snimite retke i intimne situacije u prirodi. Radi isto kao i sve kamere sa senzorom pokreta.

  Režim snimanja

  1
  2
  3
  4
  5
  7

  1

  Prevucite da biste podesili koliko će softver biti osetljiv na brzinu kretanja.

  2

  Podesite okvir za ograničavanje na odgovarajuću veličinu. Okvir za ograničavanje pokazuje oblast gde je otkriveno aktivno kretanje, npr. ako želite da snimite aktivnost oko hranilice za ptice, ograničite veličinu okvira za ograničavanje na neposrednu blizinu.

  3

  Indikator nivoa pokreta pokazuje pravi nivo pokreta. Snimanje se započinje svaki put kada indikator premaši graničnu vrednost.

  4

  Pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje. na čekanju: Prikazaće se crveni okvir Crveni okvir oko prozora kamere će početi da treperi.

  5

  Nakon što sve podesite, dodirnite dugme za snimanje da biste prebacili na režim snimača na čekanju. Snimanje počinje kada nivo kretanja u osetljivoj oblasti premaši graničnu vrednost koju je podesio klizač nivoa pokreta.

  6

  Prikaži dužinu snimanja.

  Režim reprodukcije

  1
  2
  3

  1

  Kliknite dvaput na sličicu da biste reprodukovali video. Napomena: desni klik ili pritiskanje i držanje sličice prikazuje meni Datoteka.

  2

  Pritisnite da biste reprodukovali/pauzirali video zapis.

  3

  Koristite traku za traženje da biste preskočili do željenog dela.
  mikroskop 

  Funkcija Mikroskop omogućava da obavljate mikroskopska merenja i sve vrste merenje kada je dostupna referentna vrednost (npr. prečnik Meseca) Veb kamere mogu da snime izuzetno krupne kadrove, tako da lako možete da vidite čak i jednoćelijske organizme.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Kamera će se automatski pokrenuti nakon pokretanja softvera. Striming će biti vidljiv u prozoru kamere.

  2

  Fotografisanje|Pritisnite da biste napravili fotografiju iz strima kamere.

  3

  Učitajte sliku sa liste sličica. Napomena: desni klik ili pritiskanje i držanje sličice prikazuje meni Datoteka.

  4

  Zumiranje

  5

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Učitavanje slike|Učitajte sliku sa čvrstog diska da biste obavili merenja nakon kalibracije. Napomena: da biste kalibrisali, vaša slika bi trebalo da sadrži element čiju veličinu znate.

  6

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Merenje udaljenosti|Označite dve tačke da biste izmerili razdaljinu između njih. Napomena: ikona za merenje dostupna je samo ako je slika kalibrisana.

  Merenje ugla|Kliknite na krajnju tačku prvog segmenta, zatim kliknite na vrh i na kraju na krajnju tačku drugog segmenta. Razdaljina će se automatski izračunati.

  Merenje oblasti|Kliknite oko željene oblasti da biste postavili njene granice. Poslednji klik treba da bude ista tačka kao i početna tačka. Oblast će biti izračunata u pikselima ili u mernim jedinicama definisanim tokom kalibracije. Što više segmenata definišete, to će vaše merenje biti bliže oblasti realnog objekta.

  7

  Premeštanje slike|Kliknite i prevucite da biste panirali sliku kada se zumira.

  8

  Opozovi|Pritisnite da biste opozvali poslednje merenje. Možete da opozovete koliko god želite merenja.

  9

  Kalibracije veličine|Kalibracija omogućava da obavljate merenje na osnovu referentne stavke. Postavite objekat poznate veličine ispred kamere i kliknite na dugme za kalibraciju. Zatim označite početne i krajnje tačke poznatog segmenta i definišite vrednost i merne jedinice. Od sada će sva merenja biti izračunata u odnosu na referencu definisanog segmenta.

  10

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Čuvanje u formatu slike|Svoj rad možete da sačuvate kao običnu sliku, sliku zajedno sa merenjima i kao stranicu sa protokolom merenja.

  11

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Vizuelne postavke|Popravite fotografiju tako što ćete detaljnije podesiti njenu svetlinu, kontrast i nijanse.

  Kalibracija

  Kalivbracija omogućava da izmerite objekte u prikazu kamere. Ako znate jednu dimenziju objekta koji se ispituje, možete da je koristite kao referencu za kalibraciju. Da biste kalibrisali prikaz kamere, postavite objekat poznate veličine (npr. punjenje za grafitnu olovku) ispred kamere u istoj ravni na kojoj se nalazi ciljani objekat i dodirnite dugme za kalibraciju. Takođe možete da koristite tabele sa skalama koje mogu da se štampaju, a dostupne su na adresi http://labcamera.com/resources/Sizing_template_metric.pdf

  1
  1
  2
  3
  4

  1

  Prevucite krajnje tačke linije za kalibraciju da biste izjednačili ivice objekta kojem znate veličinu. Napomena: unapred učitane slike sadrže i skalu za kalibraciju.

  2

  Podesite vrednost kalibrisanog objekta.

  3

  Podesite jedinicu mere.

  4

  Potvrdite ili opozovite svoj izbor.

  Obavljanje merenja

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  1

  Odaberite tip merenja koji želite da obavite. Dostupne opcije su: dužina, ugao, oblast.

  2

  Postavite krajnje tačke na ekan. Za merenje dužine postoje dve krajnje tačke, a za merenje ugla tri. Za merenje oblasti možete da definišete koliko god želite tački. Da biste zatvorili oblast, uverite se da se poslednja tačka preklapa sa prvom.

  3

  Koristite prozor za navođenje radi preciznijeg postavljanja.

  4

  Vaša merenja će biti prikazana na listi merenja. Možete da uredite ovaj opis tako što ćete ga izabrati.

  5

  Opozovi|Pritisnite da biste opozvali poslednje merenje. Možete da opozovete koliko god želite merenja.

  6

  Pritisnite na ikonu korpe za otpatke da biste uklonili izabrano merenje.

  7

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Čuvanje u formatu slike|Svoj rad možete da sačuvate kao običnu sliku, sliku zajedno sa merenjima i kao stranicu sa protokolom merenja.

  8

  Povratak na kameru|Prebacite na prikaz kamere.
  univerzalni merač 

  Univerzalni merač je veoma jedinstven modul za prepoznavanje podataka u realnom vremenu koji može da registruje očitavanja bilo kog instrumenta koji ima digitalni ekran, radijalni brojčanik ili ekran „tečnost u staklu“. Svi zastareli uređaji za merenje u školi koje ne možete da povežete sa računarom sada su vam ponovo korisni.

  1
  2
  3
  4

  1

  Pritisnite da biste koristili instrument za merenja sa digitalnim ekranom.

  2

  Pritisnite da biste koristili instrument za merenja za ekran sa radijalnim brojčanikom.

  3

  Pritisnite da biste koristili merni instrument sa ekranom. „tečnost u staklu“

  4

  Učitavanje video zapisa|Učitajte unapred snimljeni video zapis. Ova funkcija je posebno korisna ako nema vremena za podešavanje u realnom vremenu ili ako eksperimentisanje može da bude opasno.

  Kalibracija

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Kada pritisnete ikonu Digitalni prikaz, pojaviće se mreža sa tri ćelije. Svaka ćelija predstavlja jednu cifru na uređaju. U slučaju da vam je potrebno više ili manje ćelija, koristite dugmad +/- na gornjoj ivici mreže. Možete da dodate ćelije da biste predstavili najviše 6 cifara. Svaki ugao glavne mreže je aktivni ugao. Krugovi na donjoj ivici predstavljaju decimalna mesta. Ako dodirnete neki od njih, to može da dovede do postavljanja decimalnog zareza između odgovarajućih ćelija.

  a

  Prevucite ovaj ćošak do gornjeg desnog ugla u oblasti za prikaz na uređaju za merenje.

  b

  Prevucite ovaj ugao da biste rotirali mrežu.

  c

  Prevucite ovaj ugao da biste iskosili ćelije u slučaju da imate uređaj sa ciframa u kurzivu.

  d

  Prevlačenjem ovog ugla možete da povećate/smanjite mrežu tako da postavite sve cifre na ekan.

  2

  Pogledajte dobijenu vrednost i uverite se da se podudara sa stvarnim očitavanjima na uređaju za merenje.

  3

  Podesite minimalne i maksimalne vrednosti opsega merenja.

  4

  Podesite interval za probu na željenu vrednost. Za kratke promene, interval probe može da bude duži. U slučaju brzih promena se preporučuje kratki interval kako bi se dobio dijagram bez prekida.

  5

  Pritisnite na ikonu korpe za otpatke da biste izbrisali izabrani šablon.

  Cilj je da se poravna mreža sa ekranom tako da svaka ćelija pokrije jednu cifru i decimalni znak na istom mestu kao i na uređaju. NAPOMENA: odbijanje svetlosti i nedovoljno osvetljenje mogu da utiču na tačnost očitavanja.

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Kada pritisnete ikonu Ekran sa radijalnim brojačem, pojaviće se šablon za takav ekran. Kalibracija ove komponente će biti slična kalibraciji digitalnog ekrana. Svaki ugao ovog šablona je aktivni ugao.

  a

  Povucite tačku na vrhu da biste pomerali šablon. Položaj tačke vrha bi trebalo da bude poravnat sa centrom rotacije glave instrumenta.

  b,c

  Podesite dve krajnje tačke šablona da biste podesili merač skalu instrumenta.

  d

  Podesite širinu skale.

  2

  Pogledajte dobijenu vrednost i uverite se da se podudara sa stvarnim očitavanjima na uređaju za merenje.

  3

  Podesite minimalne i maksimalne vrednosti opsega merenja.

  4

  Podesite interval za probu na željenu vrednost. Za kratke promene, interval probe može da bude duži. U slučaju brzih promena se preporučuje kratki interval kako bi se dobio dijagram bez prekida.

  5

  Pritisnite na ikonu korpe za otpatke da biste izbrisali izabrani šablon.

  Ako podešavanje bude uspešno, krak šablona bi trebalo da se preklopi sa krakom instrumenta. Podesite minimalne i maksimalne vrednosti uređaja koristeći desnu tablu. Takođe imajte u vidu da odbijanje svetlosti i nedovoljno osvetljenje mogu da utiču na tačnost očitavanja.

  1
  a
  b
  2
  3
  4
  5

  1

  Kada pritisnete ikonu „tečnost u staklu“, pojaviće se šablon za „tečnost u staklu“ instrument. Kalibracija ove komponente će biti slična kalibraciji digitalnog ekrana. Svaki kraj šablona je aktivan kraj.

  a,b

  Postavite šablon na sliku instrumenta da biste smestili oblast za čitanje. Ako podešavanje bude uspešno, očitavanja koja se prikazuju u na desnoj tabli bi trebalo da pokazuju stvarna očitavanja instrumenta.

  2

  Pogledajte dobijenu vrednost i uverite se da se podudara sa stvarnim očitavanjima na uređaju za merenje.

  3

  Podesite minimalne i maksimalne vrednosti opsega merenja.

  4

  Podesite interval za probu na željenu vrednost. Za kratke promene, interval probe može da bude duži. U slučaju brzih promena se preporučuje kratki interval kako bi se dobio dijagram bez prekida.

  5

  Pritisnite na ikonu korpe za otpatke da biste izbrisali izabrani šablon.

  Beleženje snimanja

  1
  2
  3
  4

  1

  Kada je sve podešenom pritisnite dugme za snimanje da biste počeli sa beleženjem izmerenih vrednosti.

  2

  Desna tabla će prikazati dijagram u realnom vremenu. Koristite pokrete prstiju da biste upravljali oblastima za prikaz.

  3

  Podesite gustinu dijagrama.

  4

  Pritisnite da biste prikazali snimljeni dijagram.

  Prikaz dijagrama

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Zumiranje

  2

  Izborom tačke na dijagramu prikazaće se njegova vrednost i moći ćete da premeštate dijagram nagore ili nadole da biste eliminisali pomak.

  3

  Sačuvaj kao sliku

  4

  Sačuvaj tabelu sa podacima

  5

  Usporite dijagram. Napomena: U nekim slučajevima, usporavanje može značajno da izmeni dijagram.

  6

  Podesite gustinu koordinatne mreže.
  pronalazač puta 

  Pronalazač puta je u stvari mapa koja prikazuje gustinu kretanja. Kako raste broj kretanja, tako i određene putanje dobijaju sve jaču boju na ekranu. Uživajte u praćenju gustine saobraćaja, jednoćelijskih organizama ili tragova mrava.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Kamera će se automatski pokrenuti nakon pokretanja softvera. Striming će biti vidljiv u prozoru kamere.

  2

  Podesite obeležavanje gustine.

  3

  Pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje. Crveni okvir oko prozora kamere će početi da treperi. Pritisnite ponovo da biste zaustavili snimanje. Snimljena slika će automatski biti prikazana.

  4

  Snimljena slika će automatski biti dodata na listu sličica. Datoteka video zapisa će biti sačuvana na spoljnom mestu za skladištenje u fascikli „Kamera laboratorije/pronalazač putanje“.

  5

  Učitajte unapred snimljeni video zapis. Ova funkcija je posebno korisna ako nema vremena za podešavanje u realnom vremenu ili ako eksperimentisanje može da bude opasno.

  6

  Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

  Odaberite boju putanje.
  1
  2
  3

  1

  Kliknite dvaput na sličicu da biste prikazali sliku. Napomena: desni klik ili pritiskanje i držanje sličice prikazuje meni Datoteka.

  2

  Pritisnite da biste prebacivali između mape u boji i mape putanja.

  3

  Povratak na kameru|Prebacite na prikaz kamere.
  zadaci grafikona 

  Igrajte se sa krivama i naučite da predstavljate kretanje u koordinatnom sistemu koristeći Zadatke grafikona. Potrebno je da samo izaberete krivu i objekat. Zatim pomerite izabrani objekat ili mobilni uređaj unaokolo da biste poklopili sa krivom, što je moguće bliže.

  Cilj je da pomerite objekat na takav način da njegova kriva pomeranja preklapa unapred definisanu krivu što je moguće više. Softver izračunava rezultat u procentima podudaranja i čuva ga na listi rezultata.

  Možete da odaberete horizontalni, vertikalni, bliže-dalje ili režim rotacije.

  Praćenje objekta

  Možete da koristite bilo koji objekat u boju ili unapred definisani obeleživač uz Zadatke grafikona. Ako odaberete da pratite objekat u boji, uverite se da se ova boja ne pojavljuje u pozadini objekta. NAPOMENA: Izjednačavanje rotacije dostupno je samo kada koristite unapred definisani obeleživač.

  Možete da odštampate obeleživač iz pdf datoteke koja se nalazi u fascikli Zadaci grafikona ili da koristite sliku iz dodatka na dnu ovog uputstva.

  Da biste izabrali prilagođeni (obojeni) objekat za praćenje, pritisnite objekat na ekranu kamere. Okvir za ograničavanje u boji oko objekta označiće uspešan izbor.

  Ako želite da koristite unapred definisani obeleživač za praćenje, sve što je potrebno da uradite jeste da postavite obeleživač u oblast prikaza kamere. Automatski se prepoznajte i možete da započnete kalibraciju ili da odmah uklopite sa krivom. NAPOMENA: kada držite obeleživač, uverite se da je ceo obeleživač vidljiv, nemojte da prekrivate crni okvir prstima.

  Kontrola pokreta

  Postoje dva načina da pomerite objekat u prikazu kamere:

  Ÿ možete da pomerate objekat ispred nepomične kamere ili

  Ÿ možete da pomerate kameru ispred nepomičnog objekta.

  Izbor krive

  1
  2
  3

  1

  Ako je sve podešeno, pritisnite dugme za snimanje da biste pokrenuli zadatak!

  2

  Da biste izabrali krivu, samo pritisnite njenu sličicu

  3

  Pritisnite sličicu „Novo“ da biste kreirali novu krivu. Ova radnja će otvoriti prozor uređivača. Pomoć za uređivač možete pronaći u odeljku"Uređivanje krive" u nastavku

  Opcije igre

  Pre započinjanja igre, potrebno je da je podesite pomoću sledećih kontrola.

  1
  2
  3
  !

  1

  Podesite brzinu zadatka

  Sporo

  Normalno

  Brzo

  2

  Podesite smer kretanja.

  !

  NAPOMENA: Tačka položaja pokazuje trenutni položaj vašeg objekta. Možete da izaberete jedan od sledećih režima smera:

  Bliže-dalje

  Horizontalno

  Vertikalno

  Rotacija

  3

  Opcionalno ovde možete da unesete svoje ime. Ime će se prikazati na tabli sa rezultatima i u holu slavnih. Unos imena je posebno koristan ako nekoliko igrača igra naizmenično kako bi se podudarali sa istim grafikonom i ako žele da razlikuju svoje rezultate.

  Veličina i udaljenost kalibracije

  Da biste se uverili da y osa vašeg dijagrama prikazuje ispravne vrednosti, potrebno je da kalibrišete veličinu objekta i / ili udaljenost od kamere.

  1

  1

  Pritisnite da biste pokrenuli čarobnjaka za kalibraciju veličine i udaljenosti. Čarobnjak će vas voditi kroz korake kalibracije.

  Kalibracija oblasti kretanja

  Nakon što izaberete objekat za praćenje, potrebno je da kalibrišete oblast za kretanje da biste se uverili da kretanje objekta može da dostigne najviše i najniže vrednosti krive. Kada se kalibriše, možete da koristite Zadatak grafikona koliko god puta želite, pod uslovom da je položaj kamere i praćenog objekta isti kao i tokom kalibracije.

  Kada se kalibracija pokrene, videćete krivu koja predstavlja kretanje objekta na desnoj tabli. Premeštajte objekat nagore-nadole, nalevo-nadesno, bliže-dalje ili rotirajte (u zavisnosti od odabranog režima praćenja) da biste registrovali najviše i najniže vrednosti kojima bi vaša kriva trebalo da se prilagodi. Nakon 5 sekundi, kalibracija će se zaustaviti ako su registrovane dve jasne krajnje tačke.

  1
  !
  min
  max

  1

  Pritisnite dugme za kalibraciju koje se nalazi na donjoj traci

  Reprodukovanje zadatka

  Ako je sve podešeno, pritisnite dugme za snimanje da biste pokrenuli zadatak!

  Kada kliknete na početak, brojač će početi da odbrojava unazad od 5. Kada krene poklapanje, vertikalna isprekidana linija će prikazati proteklo vreme na krivi. Cilj je da se podudarite sa krivom koliko god bliže možete. Rezultat će se prikazivati neprekidno.

  Rezultati

  1
  2
  3
  4

  1

  Pritisnite dugme „Snimaj“ da biste započeli nov zadatak sa istim postavkama.

  2

  Pritisnite dugme „Rezultati“ da biste prikazali najnovije rezultate u ovoj sesiji.

  3

  Tabla sa rezultatima omogućava da pregledate prethodne runde u istoj sesiji.

  4

  Izabrana kriva će biti istaknuta.

  Uređivanje krive

  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5

  1

  Prevucite aktuelne tačke da biste promenili oblik krive.

  2

  Koristite dugmad za dodavanje/uklanjanje tačaka da biste definisali ili izbrisali tačke na krivoj. NAPOMENA: što je više tački, kriva će biti složenija.

  3

  Poravnajte dijagram da biste isekli nagle preokrete.

  4

  Podesite trajanje igre. NAPOMENA: Trajanje kombinovano sa brojem definisanih poena odrediće brzinu vaše igre.

  5

  Sačuvajte svoj zadatak. Sačuvana kriva će biti prikazana na listi sličica.

  dodatak 

  Slika obeleživača za Zadatke grafikona

  Nemojte da isecate oblik jer vam je potrebna bela pozadina da držite obeleživač.

  Added to your cart.