Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

Catalogul electronic mozaLog dezvoltat de compania noastră este un sistem informațional educațional care permite personalului școlar să utilizeze o singură interfață atât pentru sarcinile administrative, cât și pentru cele organizaționale. O dată cu utilizarea catalogului mozaLog, cataloagele tradiționale pe suport de hârtie devin de prisos.

Şcoala

taxă de serviciu

200

EUR

/ An

Elev

taxă de utilizare

6

EUR

/ Elev / An

Încercați programul acum

Accesul la catalogul electronic este permis pentru nivelurilor de utilizator afișate mai jos.
Versiunea demo a mozaLog poate fi încercată cu toate nivelurile de utilizator, dar anumite funcții sunt diponibile doar în versiunea completă a programului.

Profesor

Director

Părinte

Elev

Administrator

Pornire demo ca profesor
 • Gestionarea orelor
 • Introducerea materiei de studiu
 • Evaluare semestrială și anuală
 • Carnete de note ale elevilor
 • Certificate școlare
 • Absențe zilnice
 • Privire de ansamblu asupra orarului
 • Laude și dojeni
 • Planificarea și anunțarea tezelor și lucrărilor de control
 • Mesaje pentru profesori, părinți și elevi
 • Statistici privind progresul școlar, performanța școlară și absențele elevilor
Pornire demo ca director de școală
 • Importare de date (elevi, profesori, orare)
 • Gestionarea orarelor
 • Gestionarea orarului anual
 • Supliniri, ore anulate
 • Schimb de ore, ore reprogramate
 • Evenimente colective
 • Datele profesorilor, elevilor și părinților
 • Gestionarea utilizatorilor
 • Finalizarea anului școlar
 • Imprimarea catalogului pentru întregul an
 • Statistici privind progresul școlar, performanța școlară, numărul de elevi și absențe
 • Setări ale școlii
 • Dicționar de date

Opțiunea de a avea drepturi de profesor

Pornire demo ca părinte

Acces la datele școlare ale copiilor:

 • Ore zilnice, materiale didactice
 • Carnete de note, certificate
 • Laude și dojeni
 • Absențe zilnice
 • Statistică privind absențele
 • Orar săptămânal
 • Date personale
 • Mesaje către profesori, programare pentru consultații
 • Notificări prin e-mail privind notele copiilor, laudele și dojenile primite, precum și programele și sarcinile școlare
Pornire demo ca elev
 • Ore zilnice, materiale didactice
 • Carnete de note, certificate
 • Laude și dojeni
 • Absențe zilnice
 • Orar săptămânal
 • Date personale
 • Mesaje pentru profesori
 • Gestionarea stagiilor de practică și activităților în folosul comunității
 • Notificări prin e-mail privind notele copiilor, laudele și dojenile primite, precum și programele și sarcinile școlare
Pornire demo ca administrator
 • Importare de date (elevi, profesori, orare)
 • Gestionarea orarelor
 • Gestionarea orarului anual
 • Supliniri, ore anulate
 • Schimb de ore, ore reprogramate
 • Evenimente colective
 • Datele profesorilor, elevilor și părinților
 • Gestionarea utilizatorilor
 • Finalizarea anului școlar
 • Imprimarea catalogului pentru întregul an
 • Statistici privind progresul școlar, performanța școlară, numărul de elevi și absențe

Opțiunea de a avea drepturi de profesor

Interfața de utilizator și punctele de meniu sunt afișate în limba selectată. Elementele de conținut al catalogului (de exemplu numele elevilor sau materiile) sunt doar mostre și vor fi afișate în limba engleză.

Comandă

De ce să alegeți mozaLog?

Accesibil de oriunde

Poate fi accesat de pe orice calculator, tabletă și smartphone conectate la internet, nefiind necesară instalarea vreunui program adițional, ci doar utilizarea unui browser web.

Stabil

Serverele noastre conectate la internet de bandă largă asigură funcționarea catalogului electronic 24 de ore pe zi, astfel că mai multe mii de persoane pot utiliza programul simultan prin intermediul internetului.

Versatil

Catalogul clasei digital mozaLog reduce considerabil volumul de sarcini administrative al cadrelor didactice și este un mijloc eficient de comunicare atât în cadrul unității școlare, cât și cu părinții. Interfața este ușor de utilizat, nefiind nevoie decât de cunoștințe de bază de calculator.

Sigur

Buna funcționare a programului este garantată de echipa noastră de experți care zilnic fac copii de siguranță a întregii baze de date mozaLog.

Comunicare

mozaLog permite o bună comunicare între inspectoratele școlare și școlile din raza lor teritorială, precum și între conducerea școlii, cadrele didactice, elevi și părinți.

Cu mozaLog, administrația și planificarea sarcinilor sunt ușor de controlat și supravegheat. Contactul online între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ din raza acestora este ușor de menținut.

Catalogul electronic este conceput în vederea ușurării sarcinilor organizatorice și administrative și stimulării comunicării, contribuind astfel la o mai bună funcționare a sistemului de învățământ și la îmbunătățirea calității educației.

Prin intermediul catalogului electronic, inspectoratele școlare pot obține informații la zi privind atât datele personale și de angajare ale cadrelor didactice, cât și efectivul de elevi, progresul școlar al acestora și absenteismul școlar.

Administrație zilnică, note, absențe

Sistemul le oferă posibilitatea cadrelor didactice să își îndeplinească sarcinile administrative legate de predare de oriunde și cât mai rapid posibil utilizând oricare dintre dispozitivele moderne. Cadrele didactice pot folosi propria lor pagină pentru a înregistra tematica lecțiilor, a revizui activitatea fiecărei clase, a introduce date lipsă sau chiar pentru a imprima planurile de lecție pentru întregul an școlar.

La trecerea unei note în catalog, cadrele didactice pot specifica tipul acesteia și insera o mențiune, ceea le permite să-și amintească de motivul și circumstanțele acordării acelei note chiar la câteva luni de la trecerea ei în catalog. Dacă e necesar, notele pot fi modificate ulterior.

Pe lângă absențe, se pot înregistra și alte informații privitoare la elevi, precum întârzierile, scutirile și lipsa echipamentului.

Administrație simplă, statistici, rapoarte

mozaLog poate descărca datele elevilor dintr-un sistem informațional central. După importarea datelor, pentru a menține sistemul administrativ actualizat, este necesară doar înregistrarea modificărilor de date. Cu un singur clic, programul creează statistici complete privind rezultatele școlare ale elevilor și absențele acestora, astfel că diriginții, directorii sau chiar inspectoratele școlare pot intra în posesia lor imediat.

În vederea realizării unei analize cuprinzătoare a rezultatelor școlare, mozaLog poate calcula medii generale și ponderate, precum și medii pe clase. Graficele comparative generate de catalogul electronic permit urmărirea evoluției rezultatelor școlare pe clase.

Cu ajutorul statisticilor privind absențele se poate ușor ține evidența numărului de absențe motivate și nemotivate ale elevilor, programul semnalând dacă un elev a atins limita superioară de absențe permise la o anumită disciplină.

Orare, supliniri

mozaLog oferă diverse opțiuni de importare a orarelor. Astfel, aveți posibilitatea să importați orare atât din aSc Timetables, cât și din Excel. Modificările făcute în orar pe parcursul anului școlar pot fi efectuate în mozaLog utilizând editorul de orare integrat în mozaLog.

Programul gestionează schimburile de ore și suplinirile fără ca acest lucru să implice sarcini administrative suplimentare pentru cadrele didactice. Pe lângă orele de clasă normale, programul ține și evidența festivităților școlare, a reuniunilor și a excursiilor cu clasa.

Programul gestionează atât orele de curs obișnuite, cât și devierile de la orarul școlar anual, inclusiv activitățile extrașcolare și cele de după orele de curs.

Pentru a ușura căutarea unui profesor suplinitor, mozaLog generează liste nominale cu cadrele didactice suplinitoare disponibile, evidențiind cadrele didactice pentru o anumită disciplină, cât și cele care predau alte discipline. De asemenea, în program se pot înregistra și îmbinările sau schimbul de ore. Orele suplinite se înregistrează la fel ca cele trecute în orar. În cazul absenței mai îndelungate a unui cadru didactic, programul permite și înregistrarea suplinirilor temporare.

Beneficii pentru conducerea școlii

Întrucât toți angajații școlii utilizează același sistem, administrația devine mai simplă și ușor de revizuit și supravegheat. Timpul necesar documentației se reduce considerabil, iar disciplina administrativă crește, rămânând astfel mai mult timp pentru predare și pregătirea pentru orele de clasă. Sistemul face programul școlar mai clar și ușor de urmărit.

Modulul calendarul anual permite planificarea anului școlar, existând posibilitatea introducerii datelelor zilelor de cursuri, a zilelor de vacanță, a evenimentelor școlare și a excursiilor școlare. De asemenea, în calendar se pot trece și alte informații utile pentru cadrele didactice, elevi și părinți.

Programul poate crea rapoarte pentru o largă gamă de aplicații, acestea putând fi generate cu un singur clic. Statisticile privind progresul școlar al elevilor pot fi vizualizate pe clase, putându-se, de asemenea, compara performanța școlară a acestora. La încheierea anului școlar, programul generează rapoarte și statistici la nivel de școală și pe clase privind absențele și notele obținute de elevi. De asemenea, se pot obține și fișe statistice privind efectivul de elevi și datele acestora.

În cazul în care conducerea școlii dorește să obțină un raport sau un rezumat cu privire la activitatea școlii, mozaLog poate crea analize complete ce conțin grafice informative.

Comunicare cu părinții și elevii

Catalogul electronic mozaLog le oferă părinților posibilitatea să urmărească rezultatele la învățătură, absențele de la ore sau evaluarea comportamentului și performanțelor școlare ale copiilor lor. Cadrele didactice pot comunica prin intermediul catalogului mozaLog atât cu elevii, cât și cu părinții.

Părinții pot urmări orarul actual al copiilor lor și tematica fiecărei lecții. Această funcție a programului mozaLog îi ține la curent pe părinți cu progresul școlar al copiilor lor. Cadrele didactice pot trimite notificări privind viitoarele teste și evaluări, pentru a-i ține la curent pe elevi și părinți cu privire la sarcinilor viitoare.

Dacă doresc, părinții pot primi notificări automate prin e-mail privind activitatea școlară a copiilor lor (note, absențe, laude, atenționări).

În cadrul sistemului, contactarea părinților devine mai ușoară. Astfel, pe lângă întâlnirile personale (ședințe cu părinții, consultații) se creează o nouă formă de comunicare între cadrele didactice și părinți.

Protecția datelor și siguranță

Catalogul electronic rulează pe servere supravegheate de experți cu experiență. Serverele conectate la internet de bandă largă permit unui număr mare de utilizatori să acceseze și să utilizeze programul în același timp. În program sunt implementate mai multe niveluri de acces care determină tipul de date și funcțiile la care are acces fiecare utilizator.

 • Din motive de siguranță, autentificările sunt înregistrate, iar traficul de date se realizează prin intermediul unei conexiuni la internet securizate și criptate.
 • Sistemul detectează și stochează încercările de autentificare nereușite ale utilizatorilor neautorizați, aceste date putând fi recuperate ulterior.
 • Programul înregistrează, de asemenea, data și ora introducerii și modificării notelor.
 • Pentru a mări siguranța datelor, se poate crea zilnic o copie de siguranță a întregii baze de date.

Catalog școlar electronic pe site-ul școlii

Serviciul mozaPortal este o pagină de internet destinată mediului școlar cu o structură funcțională. Meniul ușor de personalizat poate fi adaptat la cerințele individuale ale școlii și umplut cu conținut adecvat.

Catalogul electronic se poate comanda împreună cu mozaPortal, serviciul de creare a paginii de internet a școlii. În acest caz, mozaLog este incorporat în pagina de internet a școlii, fiind accesibil din meniul acesteia. Pe mozaPortal se pot afișa date din catalogul electronic, de exemplu lista profesorilor, a elevilor și a claselor, orarul școlii și structura anului școlar.

Added to your cart.