Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0


LabCamera by Mozaik Education

Windows 7, 8, 10 Desktop
Brugervejledning

indledning 

LabCamera er et webkamerabaseret naturvidenskabeligt udforsknings- og datalogningslaboratorium, der gør det muligt for elever og lærere at foretage avancerede naturvidenskabelige observationer og målinger med en computer og software.

Softwaren omfatter syv funktioner, der alle er meget nemme at bruge. Eleverne kan bruge det i klassen og til at løse hjemmeopgaver, men det opfordrer også til selvstændige og udbytterige eksperimenter, der giver ekstra blod på tanden i forhold til naturvidenskabelige emner. LabCamera udfordrer nysgerrigheden overfor omgivelserne, og den giver kreative input til hvordan de udforskes.

Brugervejledningen giver oversigt over Lab Cameras dele og alle funktioner.

God fornøjelse med eksperimenterne!

generel information 

Beskyt miljøet & dig selv

Du må ikke skade dyr, planter eller omgivelser, når du eksperimenterer med LabCamera. For din egen sikkerheds skyld skal eksperimenterne udføres forsigtigt og med omtanke. LabCamera påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af din brug af softwaren. Vi er overbevist om, at LabCamera er en af de sikreste måder at udføre videnskabelige eksperimenter på, men brugen af softwaren sker for egen risiko!

fælles egenskaber 
Kameraindstillinger|Tryk på denne knap for at indstille kameraegenskaber som lysstyrke, kontrast, skarphed etc. Anvend flip-funktionen hvis kamerabilledet er spejlvendt. Hvis der er tilsluttet flere kameraer, kan du vælge det kamera softwaren skal anvende og indstille framehastighed og opløsning. BEMÆRK: softwaren indstiller automatisk optimale værdier.
Omformattér paneler|Skift forhold mellem miniatureliste og hovedpanel.
Tryk på applikationens øverste bjælke for at vise følgende muligheder:
Hjem|Luk aktuelt modul og returnér til hovedmenuen. Bemærk: Home-knappen vises også i applikationens øverste højre hjørne.
Hjælp|Tryk på denne knap for at vise hjælpemenuen.

I hjælpemenuen har du følgende muligheder:

 • Vis quickguide: viser et halv-transparent billede med værktøjstip.
 • Anvend afkrydsningsfeltet til at skifte quickguidevisning ved opstart.
 • Anvend radioknappen til at justere knapteksters synlighed.
 • Brugervejledning: vis brugervejledningen.
 • WebCam Laboratory hjemmeside: gå til fabrikantens hjemmeside.
 • Om LabCamera: vis information om softwareversion og kilder.
 • tidsforskydning 

  Tidsforskydningsfunktionen hjælper dig med at observere og bedre forstå naturens langsomme processer, såsom skyers dannelse og bevægelse, issmeltning, plantevækst etc. Softwaren tager enkeltbilleder med indstillelige tidsintervaller og sætter disse billeder sammen til en sammenhængende video.

  Optagelsesfunktion

  1
  2
  3
  4
  c
  d
  b
  a

  1

  Kameraet starter automatisk når softwaren startes. Forløbet vises i kameravinduet.

  2

  Indstil tidsinterval mellem frames.

  3

  Tryk på Record knappen for at starte optagelse. En rød ramme omkring kameravinduet begynder at blinke.
  Tryk igen for at stoppe optagelsen. Den optagede video starter automatisk.

  4

  Den optagede video bliver føjet til miniaturelisten. Videoen gemmes i det eksterne lagringsmedie i / LabCamera/TimeLapse folderen.

  Skærmindstillinger

  a

  Vis frametæller.

  b

  Vis optagelsens længde.

  c

  Vis tidsstempel. Tidsstemplet vises ikke kun i kamerabilledet, men gemmes også med den optagede video.

  d

  Vis frameintervaller.

  Afspilningsfunktion.

  1
  2
  3

  1

  Dobbeltklik på miniaturebillede for at afspille video. Bemærk: ved højreklik eller langt tryk på miniaturebillede vises filmenuen.

  2

  Tryk for at afspille / pause video.

  3

  Anvend søgebjælken for at gå til det ønskede udsnit.
  kinematik 

  Med kinematikfunktionen kan man følge horisontale og vertikale bevægelsesmønstre (forskydning, hastighed og acceleration) for et eller flere objekter i realtid. Softwaren kan maksimalt behandle 3 udvalgte objekter samtidigt for komplekse kinematiske eksperimenter.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Standard kamerabillede.

  Fjern baggrund. Billedet vil vise dit objekt som en cirkel, der er farvet med objektets(-ernes) farve.

  Dette billede vil vise et trinvist udfadende spor af objektet(-erne).

  Dette billede vil vise et permanent spor af objektet(-erne).

  Vis diagram på kamerabilledet.

  2

  Tryk på skærmen for at vælge det objekt der skal følges. Når objektet er valgt bliver det omkranset af en farvet ramme. Du kan vælge op til 3 objekter.

  3

  Objektets karakteristik (bevægelse s(t), hastighed v(t)) vises i diagrampanelet.

  4

  Indstil diagramdensiteten.

  5

  Vælg visning af bevægelse, hastighed eller begge.

  6

  Vælg hvilken akse du vil overvåge. Tryk for at vælge x, y eller xy.

  7

  Tryk for at starte optagelse.En rød ramme omkring kameravinduet begynder at blinke.

  8

  Tryk for at vise optaget diagram. BEMÆRK: denne knap bliver aktiv efter vellykket optagelse.

  9

  Indlæs en optaget video. Denne funktion er særlig nyttig, hvis der ikke er tid til en realtidsopstilling eller hvis eksperimentet kan være farligt.

  10

  Slet objekt.

  11

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Kalibreringsproces: Anbring et objekt med kendte dimensioner i kameraets synsfelt i samme afstand som målobjektet. Derefter markeres den kendte størrelse med kalibreringsværktøjet, størrelsen angives og måleenhed indstilles.

  Diagramvisning

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  1

  Zoom

  2

  Ved at vælge et punkt på diagrammet, vises dets værdi og diagrammet kan flyttes op og ned for at eliminere forskydninger.

  3

  Gem som billede

  4

  Gem datatabel

  5

  Diagramudjævning. Bemærk: I visse tilfælde kan udjævning ændre diagrammet markant.

  6

  Indstil netdensitet

  7

  Vis s(t) (bevægelse).

  8

  Vis v(t) (hastighed).

  9

  Vis a(t) (acceleration).

  10

  Vælg den bevægelsesakse som du ønsker at vise i diagrammet.
  bevægelseskamera 

  Motion Cam funktionen starter optagelse, når den detekterer bevægelse foran kameraet, hvorved du kan registrere sjældne og intime hændelser i naturen. Det fungerer ligesom kameraer med bevægelsessensor.

  Optagelsesfunktion

  1
  2
  3
  4
  5
  7

  1

  Træk for at indstille softwarens følsomhed i forhold til bevægelseshastighed.

  2

  Indstil afgrænsningsrammen til den ønskede størrelse. Afgrænsningsrammen definerer det areal, hvor bevægelsesdetektion er aktiv, hvis du f.eks. vil vise aktivitet rundt om en fuglefjer, kan afgrænsningsrammen begrænses til de nærmeste omgivelser.

  3

  Niveauindikator for bevægelse viser det aktuelle bevægelsesniveau. Optagelsen aktiveres når indikatoren overskrider tærskellinjen.

  4

  Tryk på Record knappen for at starte optagelse. standby: Der vises en rød ramme En rød ramme omkring kameravinduet begynder at blinke.

  5

  Når alt er indstillet, klik på Record knappen for at sætte optageren i standby funktion. Optagelse vil starte når bevægelsesniveauet i det følsomme område overstiger den tærskelværdi, der er indstillet med bevægelsesniveauindikatoren.

  6

  Vis optagelsens længde.

  Afspilningsfunktion.

  1
  2
  3

  1

  Dobbeltklik på miniaturebillede for at afspille video. Bemærk: ved højreklik eller langt tryk på miniaturebillede vises filmenuen.

  2

  Tryk for at afspille / pause video.

  3

  Anvend søgebjælken for at gå til det ønskede udsnit.
  mikroskop 

  Med mikroskopfunktionen kan du foretage mikroskopiske målinger og udføre enhver form for måling, hvis der findes en referenceværdi (fx månens diameter). Webkameraer kan opfange ekstreme nærbilleder, så selv en-cellede organismer kan studeres.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Kameraet starter automatisk når softwaren startes. Forløbet vises i kameravinduet.

  2

  Billedoptagelse|Klik for at tage et enkeltbillede fra kamerastreamet.

  3

  Indlæs billede fra miniaturelisten. Bemærk: ved højreklik eller langt tryk på miniaturebillede vises filmenuen.

  4

  Zoom

  5

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Indlæs billede|Indlæs et billede fra harddisken for at foretage målinger efter kalibrering. Bemærk: for at kalibrere skal billedet indeholde et element med en kendt størrelse.

  6

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Afstandsmåling|Vælg to punkter for at måle afstanden mellem dem. Bemærk: målesymbolet er kun til rådighed hvis billedet er kalibreret.

  Vinkelmåling|Klik på det første segments endepunkt, derefter på toppunktet og til slut på det andet segments endepunkt. Afstanden beregnes automatisk.

  Arealmåling|Klik rundt om området for at omkranse det. Det sidste klik skal være på samme sted som startpunktet. Arealet beregnes i pixel eller i den måleenhed der blev defineret ved kalibrering. Jo flere segmenter der defineres, des mere nøjagtigt vil målingen være i forhold til det virkelige objekt.

  7

  Flytning af billede|Klik og træk for at panorere billedet når det er zoomet ind.

  8

  Fortryd|Tryk for at fortryde sidste måling. Du kan fortryde lige så mange målinger du ønsker.

  9

  Kalibrering af størrelse|Med kalibrering kan der udføres målinger baseret på et referenceemne. Anbring et objekt med kendt størrelse foran kameraet og klik på kalibreringsknappen. Derefter markeres start- og slutpunkt på det kendte segment, og værdi og måleenhed indtastes. Fremover bliver alle måleberegninger baseret på det definerede segment.

  10

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Gem i billedformat|Du kan gemme dit arbejde som alm. billede, billede sammen med målinger og som en måleprotokolside.

  11

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Visuelle indstillinger|Justér enkeltbilleder ved finindstilling af lysstyrke, kontrast og farve.

  Kalibrering

  Efter kalibrering kan du måle objekter i kamerabilledet. Hvis du kender ét mål på det undersøgte objekt, kan du bruge det som reference for kalibrering. For at kalibrere dit kamerabillede skal du placere et objekt med kendt størrelse (fx en skriveblyants kulstift) foran kameraet i samme plan som dit målobjekt og klikke på kalibreringsknappen. Du kan også anvende et udskrevet skalaark som fås på http://labcamera.com/resources/Sizing_template_metric.pdf

  1
  1
  2
  3
  4

  1

  Træk kalibreringsliniens endepunkter så de passer til det objekts kanter som du kender størrelsen på. Bemærk: præinstallerede billeder leveres med en kalibreringslineal.

  2

  Indsæt størrelsen af det kalibrerede objekt.

  3

  Indsæt måleenhed.

  4

  Bekræft eller afvis dit valg.

  Udførelse af målinger

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  1

  Vælg den type måling du ønsker at foretage. Valgbare muligheder: længde, vinkel, areal.

  2

  Anbring endepunkterne på skærmen. Ved længdemålinger er der 2 endepunkter, ved vinkler 3. Ved arealmåling kan der defineres så mange punkter, du ønsker. For at indkredse et areal, skal det sikres at det sidste punkt overlapper det første.

  3

  Anvend hjælpevinduet for præcis placering.

  4

  Målingerne vises på måleoversigten. Beskrivelsen kan ændres ved at vælge den.

  5

  Fortryd|Tryk for at fortryde sidste måling. Du kan fortryde lige så mange målinger du ønsker.

  6

  Tryk på affaldsspanden for at fjerne en valgt måling.

  7

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Gem i billedformat|Du kan gemme dit arbejde som alm. billede, billede sammen med målinger og som en måleprotokolside.

  8

  Retur til kameraet|Skift til kamerabillede.
  universal logger 

  Universal Logger er et meget unikt, realtids datagenkendelsesmodul, som kan registrere realtidsaflæsninger af ethvert instrument med digitalt, drejeviser eller væske-i-glas display. Alle skolens umoderne måleinstrumenter, som ikke kan tilsluttes en computer, kan komme til nytte igen.

  1
  2
  3
  4

  1

  Tryk for at bruge et måleinstrument med digitalt display.

  2

  Tryk for at bruge et måleinstrument med drejeviser.

  3

  Tryk for at bruge et væske-i-glas måleinstrument.

  4

  Indlæs video|Indlæs en optaget video. Denne funktion er særlig nyttig, hvis der ikke er tid til en realtidsopstilling eller hvis eksperimentet kan være farligt.

  Kalibrering

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Når du trykker på Digital Display symbolet, vil der fremkomme et gitter med 3 celler. Hver celle repræsenterer et ciffer på enheden. Hvis der er behov for flere eller færre celler kan +/- knappen øverst på gitret anvendes. Der kan tilføjes celler for op til 6 cifre. Hvert hjørne på hovedgitret er et aktivt hjørne. Cirklerne på den nederste kant er decimalpladser. Hvis der klikkes på én af dem, bliver decimalmærket placeret mellem de tilsvarende celler.

  a

  Træk dette hjørne op til øverste venstre hjørne i måleenhedens displayområde.

  b

  Træk i dette hjørne for at dreje gitret.

  c

  Træk i dette hjørne for at vride cellerne, hvis enheden har cifre i kursiv.

  d

  Ved at trække i dette hjørne kan gitret forstørres/formindskes for at rumme alle displayets cifre.

  2

  Kontroller den registrerede værdi og check at den passer med den aktuelle værdi på måleinstrumentet.

  3

  Indstil minimum og maksimum værdier for måleområdet.

  4

  Indstil probeintervallet til den ønskede værdi. For langsomme ændringer kan probeintervallet være længere. Hvis ændringerne er hurtige anbefales et kortere interval for at opnå et jævnt diagram.

  5

  Tryk på affaldsspanden for at slette den valgte skabelon.

  Formålet er at justere gitret i forhold til displayet, således at hver celle dækker et ciffer og at decimalpunktet er på samme sted som på enheden. BEMÆRK: lysreflektion og ringe lysforhold kan påvirke aflæsningsnøjagtigheden.

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Når du trykker på viserinstrumentsymbolet, vil der fremkomme en viserinstrumentskabelon. Kalibrering af denne komponent svarer til processen for det digitale display. Alle skabelonens hjørner er aktive.

  a

  Træk i toppunktet for at flytte skabelonen. Toppunktets viserposition skal justeres i forhold til instrumentviserens omdrejningspunkt.

  b,c

  Indstil skabelonens to endepunkter til at passe med instrumentets drejeskala.

  d

  Indstil drejeskalaens bredde.

  2

  Kontroller den registrerede værdi og check at den passer med den aktuelle værdi på måleinstrumentet.

  3

  Indstil minimum og maksimum værdier for måleområdet.

  4

  Indstil probeintervallet til den ønskede værdi. For langsomme ændringer kan probeintervallet være længere. Hvis ændringerne er hurtige anbefales et kortere interval for at opnå et jævnt diagram.

  5

  Tryk på affaldsspanden for at slette den valgte skabelon.

  Hvis indstillingen er korrekt vil skabelonens viser dække instrumentviseren. Indstil minimum og maksimum værdier for måleområdet på det højre panel. Vær opmærksom på at lysreflektioner og ringe lysforhold kan påvirke aflæsningsnøjagtigheden.

  1
  a
  b
  2
  3
  4
  5

  1

  Når du trykker på væske-i-glas symbolet, vil der fremkomme en væske-i-glas instrumentskabelon. Kalibrering af denne komponent svarer til processen for det digitale display. Alle skabelonens ender er aktive.

  a,b

  Anbring skabelonen på instrumentenheden for at tilpasse aflæsningsområdet. Hvis opsætningen er korrekt, vil aflæsningen i panelet til højre vise den aktuelle udlæsning for instrumentet.

  2

  Kontroller den registrerede værdi og check at den passer med den aktuelle værdi på måleinstrumentet.

  3

  Indstil minimum og maksimum værdier for måleområdet.

  4

  Indstil probeintervallet til den ønskede værdi. For langsomme ændringer kan probeintervallet være længere. Hvis ændringerne er hurtige anbefales et kortere interval for at opnå et jævnt diagram.

  5

  Tryk på affaldsspanden for at slette den valgte skabelon.

  Optagelse af målinger

  1
  2
  3
  4

  1

  Når alt er indstilles trykkes på optageknappen for at starte logning af de målte værdier.

  2

  Panelet til højre viser realtidsdiagrammet. Du kan ændre displayområdet med fingerbevægelser.

  3

  Indstil diagramdensiteten.

  4

  Tryk for at vise optaget diagram.

  Diagramvisning

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Zoom

  2

  Ved at vælge et punkt på diagrammet, vises dets værdi og diagrammet kan flyttes op og ned for at eliminere forskydninger.

  3

  Gem som billede

  4

  Gem datatabel

  5

  Diagramudjævning. Bemærk: I visse tilfælde kan udjævning ændre diagrammet markant.

  6

  Indstil netdensitet
  stifinder 

  Stifinder er i praksis et kort over bevægelsesdensitet. Jo flere bevægelser der forekommer, des mere vil de registrerede ruter på skærmen blive farvet. Glæd dig til at følge trafiktæthed, en-cellede organismer eller myrers ruter i en myreture.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Kameraet starter automatisk når softwaren startes. Forløbet vises i kameravinduet.

  2

  Indstil markeringsintensitet.

  3

  Tryk på Record knappen for at starte optagelse. En rød ramme omkring kameravinduet begynder at blinke. Tryk igen for at stoppe optagelsen. Det optagede billede vises.

  4

  Det optagede billede bliver føjet til miniaturelisten. Billederne gemmes i det eksterne lagringsmedie i / LabCamera/Pathfinder folderen.

  5

  Indlæs en optaget video. Denne funktion er særlig nyttig, hvis der ikke er tid til en realtidsopstilling eller hvis eksperimentet kan være farligt.

  6

  Tryk på denne tast for at vælge mellem følgende optioner:

  Vælg stifarve.
  1
  2
  3

  1

  Dobbeltklik på miniaturebillede for at vise billede. Bemærk: ved højreklik eller langt tryk på miniaturebillede vises filmenuen.

  2

  Tryk for at skifte mellem Color Map og Path Map funktioner.

  3

  Retur til kameraet|Skift til kamerabillede.
  kurveudfordring 

  Eksperimentér med kurver og lær hvordan bevægelser kan præsenteres i et koordinatsystem med Graph Challenge. Du skal blot hente en kurve og vælge et objekt. Derefter skal du flytte det valgte objekt eller din mobile enhed så bevægelsen passer så godt som muligt til kurven.

  Formålet er at flytte et objekt på en sådan måde at bevægelseskurven overlapper den foruddefinerede kurve så godt som muligt. Softwaren beregner scoren i procent af matchning og gemmer den i scorelisten.

  Du kan vælge mellem vandret, lodret, nærmere-fjernere eller rotation funktioner.

  Objektfølgning

  Du kan anvende ethvert farvet objekt eller en foruddefineret markør med Graph Challenge. Hvis du vælger at følge et farvet objekt skal det sikres at denne farve ikke forekommer i objektets baggrund. BEMÆRK: Matchning af rotation er kun muligt når der anvendes en foruddefineret markør.

  Du kan printe markøren fra den pdf-fil der findes i Graph Challenge folderen eller anvende billedet fra appendiks til sidst i denne manual.

  For at følge et brugerdefineret (farvet) objekt, tryk på objektet på kameraskærmen. En farvet indramning omkring objektet indikerer korrekt valg.

  Hvis du vil anvende den foruddefinerede markør til følgning, skal du blot trække markøren ind i kameraets synsvinkel. Den bliver øjeblikkeligt genkendt og du kan starte kalibrering eller matchning af kurve med det samme. BEMÆRK: når du holder markøren, skal det sikres at hele markøren er synlig - den sorte ramme må ikke blive dækket af dine fingre.

  Bevægelseskontrol

  Objektet kan flyttes rundt i kamerabilledet på to måder:

  Ÿ du kan enten flytte objektet foran et fast kamera, eller

  Ÿ flytte kameraet foran et fast objekt.

  Vælg en kurve

  1
  2
  3

  1

  Når alt er indstilles trykkes på optageknappen for at starte udfordringen!

  2

  For at vælge en kurve, trykkes der på dens miniaturebillede

  3

  Tryk på »Ny« miniature for at danne en ny kurve. Dette vil åbne redigeringsvinduet. Hjælp til redigering kan findes i "Kurveredigering" sektionen nedenfor

  Spilmuligheder

  Før et spil startes, skal det opsættes med følgende funktioner.

  1
  2
  3
  !

  1

  Indstil hændelseshastighed

  Langsom

  Normal

  Hurtig

  2

  Indstil bevægelsesretningen.

  !

  BEMÆRK: Positionsmærket viser den aktuelle placering af objektet. Du kan vælge mellem en af følgende retningsfunktioner:

  Nærmere - fjernere

  Vandret

  Lodret

  Rotation

  3

  Du kan skrive dit navn her, hvis du ønsker. Dit navn vil blive vist på scoretavlen og på hitlisten. Det er en god idé at du skriver dit navn, hvis flere spillere laver en turnering for at matche den samme kurve, og hvis du ønsker at skelne mellem resultaterne.

  Kalibrering af størrelse og afstand

  For at sikre, at dit diagrams y-akse viser korrekte værdier, bliver du nødt til at kalibrere din objekts størrelse og / eller afstand fra kameraet.

  1

  1

  Tryk for at starte guiden for kalibrering af størrelse og afstand Guiden vil føre dig gennem kalibreringstrinnene.

  Kalibrering af bevægelsesområde

  Når et objekt er valgt til følgning, skal du kalibrere bevægelsesområdet for at sikre at objektets bevægelser kan nå de højeste og laveste værdier på kurven. Efter kalibrering kan du anvende Graph Challenge så mange gange du ønsker, forudsat at placeringen af kameraet og det fulgte objekt er det samme som ved kalibreringen.

  Når kalibreringen starter vises en kurve der repræsenterer objektets bevægelser i det højre panel. Flyt objektet op-ned, venstre-højre, nærmere-fjernere eller rotér (afhængig af den valgte følgefunktion) for at registrere den højeste og laveste værdi kurven skal passe til. Kalibreringen vil stoppe efter 5 sekunder hvis der er registreret to tydelige endepunkter.

  1
  !
  min
  max

  1

  Tryk på kalibreringsknappen på den nederste bjælke

  Deltag i udfordringen

  Når alt er indstilles trykkes på optageknappen for at starte udfordringen!

  Når du trykker på start vil en tæller starte med at tælle ned fra 5. Når matchning starter vil en lodret, stiplet linje indikere den forløbne tid på kurven. Det er dit mål at matche kurven så tæt som muligt. Din score vises kontinuerligt.

  Resultater

  1
  2
  3
  4

  1

  Tryk på »Record« knappen for at starte en ny udfordring med de samme indstillinger.

  2

  Tryk på »Results« knappen for at vise de sidste resultater for denne session.

  3

  Resultattavlen viser dig de tidligere matchninger i samme session.

  4

  Den valgte kurve bliver fremhævet.

  Kurveredigering

  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5

  1

  Skub hotspot-punkterne op eller ned for at ændre kurveform.

  2

  Anvend knappen tilføj / fjern punkter for at definere eller slette nye punkter på kurven. BEMÆRK: med flere punkter kan der dannes mere komplekse kurver.

  3

  Udjævn diagrammet for at fjerne skarpe sving.

  4

  Indstil spillets varighed. BEMÆRK: Varighed i kombination med antal definerede punkter bestemmer spilhastigheden.

  5

  Gem din udfordring. Den gemte kurve bliver vist på miniaturelisten.

  appendiks 

  Markørbillede til Graph Challenge

  Formen må ikke klippes ud, da den hvide baggrund skal bruges til at styre markøren.

  Added to your cart.