Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0


LabCamera by Mozaik Education

Windows 7, 8, 10 Desktop
Naudotojo vadovas

įvadas 

„ LabCamera“ – tai internetine vaizdo kamera pagrįsta gamtos mokslų tyrinėjimo ir duomenų registravimo laboratorija, su kuria studentai ir dėstytojai, naudodami kompiuterį ir programinę įrangą, gali vykdyti svarbius mokslinius stebėjimus bei atlikti matavimus.

Šiuo metu programinėje įrangoje yra septynios funkcijos – visas jas labai lengva naudoti. Studentai šią programinę įrangą gali naudoti klasėje ar net darydami namų darbus, tačiau ją naudojant galima efektyviai vykdyti nepriklausomus eksperimentus ir taip gilinti mokslinių dalykų žinias. „ LabCamera“ skatina domėtis aplinkiniu pasauliu ir įkvepia kūrybinių idėjų, kaip jį tyrinėti.

Šiame naudotojo vadove pateikiama „Lab Camera“ komponentų ir visų funkcijų apžvalga.

Smagių eksperimentų!

bendroji informacija 

Apsaugokite gamtą ir save

Vykdydami eksperimentus naudodamiesi „ LabCamera“, nekenkite jokiems gyvūnams, augalams ar aplinkai. Savo pačių saugumo sumetimais eksperimentus vykdykite atsakingai ir atsargiai. „ LabCamera“ sukūrusi bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, patirtą naudojant šią programinę įrangą. Nors esame įsitikinę, kad „ LabCamera“ naudojimas yra vienas saugiausių būdų vykdyti mokslinius eksperimentus, šia programine įranga naudokitės savo pačių rizika!

bendrosios savybės 
Kameros nuostatos|Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte kameros savybes, pavyzdžiui, skaistį, kontrastą, ryškumą ir kt. Jei jūsų kameros vaizdas yra veidrodinis atspindys, naudokite apvertimo parinktį. Jei prie prietaiso esate prijungę kelias kameras, galite pasirinkti, kurią kamerą programinė įranga turėtų naudoti, ir nustatyti jos kadrų dažnį bei skiriamąją gebą. PASTABA: programinė įranga automatiškai nustato optimalias vertes.
Skydelių dydžio keitimas|Pakeičiamas miniatiūrinių vaizdų ir pagrindinio skydelio dydžių santykis.
Paspaudus programos viršutinę juostą, parodomos tokios parinktys:
Pradžia|Uždaromas dabartinis modulis ir grįžtama į pagrindinį meniu. Pastaba: programos viršutiniame dešiniajame kampe taip pat pateikiamas pradžios mygtukas.
Žinynas|Paspauskite šį mygtuką, kad pasirodytų žinyno nuostatų skydelis.

Žinyno nuostatose yra tokios parinktys:

 • Rodyti glaustą vadovą: rodoma pusiau skaidri sritis su patarimais.
 • Paleisdami naudokite žymimąjį langelį, kad perjungtumėte glausto vadovo matomumą.
 • Naudokite akutę, kad pakeistumėte mygtukų etikečių matomumą.
 • Naudotojo vadovas: parodomas naudotojo vadovas.
 • „WebCam Laboratory“ svetainė: galite pereiti į bendrovės svetainę.
 • Apie „ LabCamera“: parodoma programinės įrangos versija ir kūrėjai.
 • paspartintas laikas 

  Naudodami paspartinto laiko funkciją galėsite lengviau stebėti ir suprasti gamtoje lėtai vykstančius procesus, pavyzdžiui, kaip formuojasi ir plaukia debesys, tirpsta ledas, auga augalai ir t. t. Programinė įranga tam tikrais intervalais, kuriuos galite nustatyti, daro nuotraukas ir tuos vaizdus sujungia – taip gaunamas nuoseklus vaizdo įrašas.

  Įrašymo veiksena

  1
  2
  3
  4
  c
  d
  b
  a

  1

  Jūsų kamera pradės automatiškai veikti paleidus programinę įrangą. Jos filmuojamas vaizdas bus matomas kameros lange.

  2

  Nustatykite laiko intervalą tarp kadrų.

  3

  Paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą. Aplink kameros langą pradės mirksėti raudonas rėmelis.
  Paspauskite dar kartą, kad įrašymą sustabdytumėte. Jūsų įrašytas vaizdo įrašas bus paleistas automatiškai.

  4

  Jūsų įrašytas vaizdo įrašas bus pridėtas miniatiūrų sąraše. Vaizdo įrašo failas bus išsaugotas išoriniame atminties įtaise esančiame aplanke „/ LabCamera/TimeLapse“.

  Ekrano nuostatos

  a

  Rodo kadrų skaitiklį.

  b

  Rodo įrašo trukmę.

  c

  Rodo laiko žymę. Laiko žymė ne tik rodoma kameros vaizde, bet ir išsaugoma įrašytame vaizdo įraše.

  d

  Rodo kadrų intervalus.

  Atkūrimo veiksena.

  1
  2
  3

  1

  Spustelėkite du kartus miniatiūrą, kad paleistumėte vaizdo įrašą. Pastaba: spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu arba ilgiau palaikius nuspaustą miniatiūrą, parodomas failo meniu.

  2

  Paspauskite, kad paleistumėte / pristabdytumėte vaizdo įrašą.

  3

  Naudokite paieškos juostą, kad peršoktumėte prie norimo fragmento.
  kinematika 

  Naudojant kinematikos funkciją galima realiu laiku sekti vieno ar kelių objektų horizontalaus ir vertikalaus judėjimo charakteristikas (poslinkį, greitį ir pagreitį). Programinė įranga tuo pačiu metu gali fiksuoti daugiausiai 3 parinktus objektus, todėl galima atlikti sudėtingų kinematinių eksperimentų.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Numatytasis kameros vaizdas.

  Šalinti foną. Kai bus aktyvi ši rodymo nuostata, jūsų objektas bus rodomas kaip apskritimas, kurio spalva atitiks jūsų objekto (-ų) spalvą (-as).

  Kai bus aktyvi ši rodymo nuostata, bus rodomas laipsniškai nykstantis (-ys) jūsų objekto (-ų) pėdsakas (-ai).

  Kai bus aktyvi ši rodymo nuostata, bus rodomas vientisas (-i) jūsų objekto (-ų) pėdsakas (-ai).

  Parodoma diagrama kameros ekrane.

  2

  Paspauskite ekrane, kad parinktumėte objektą, kurį norite sekti. Kai objektas bus parinktas, jį įrėmins spalvinis rėmelis. Galite parinkti iki 3 objektų.

  3

  Objekto charakteristikos (poslinkis s(t), greitis v(t)) bus rodomos diagramos skydelyje.

  4

  Nustatykite diagramos koncentracijos laipsnį.

  5

  Pasirinkite, kad būtų rodomas poslinkis, greitis arba abi charakteristikos.

  6

  Pasirinkite, kurią ašį norite stebėti. Paspauskite, kad pasirinktumėte x, y arba xy.

  7

  Paspauskite, kad pradėtumėte įrašymą.Aplink kameros langą pradės mirksėti raudonas rėmelis.

  8

  Paspauskite, kad būtų parodyta įrašyta diagrama. PASTABA: šis mygtukas tampa aktyvus sėkmingai atlikus įrašymą.

  9

  Įkeliamas iš anksto įrašytas vaizdo įrašas. Ši funkcija ypač naudinga tais atvejais, kai nėra laiko paruošimui realiu laiku arba eksperimentas gali būti pavojingas.

  10

  Šalinamas objektas.

  11

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Kalibravimo procesas: Objektą, kurio dydį žinote, padėkite kameros matymo lauke tokiu pačiu atstumu, kokiu yra padėtas tiriamas objektas. Tada pažymėkite žinomą dydį naudodami kalibravimo priemonę, įveskite dydžio vertę ir nustatykite matavimo vienetą.

  Diagramos rodinys

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  1

  Keisti mastelį

  2

  Parinkus tašką diagramoje, bus parodyta jo vertė ir diagramą bus galima judinti aukštyn ar žemyn, kad pašalintumėte poslinkį.

  3

  Išsaugoti kaip vaizdą

  4

  Išsaugoti duomenų lentelę

  5

  Padaro diagramą lygią. Pastaba: kai kuriais atvejais dėl lyginimo diagrama gali smarkiai pasikeisti.

  6

  Nustato tinklelio tankumą.

  7

  Rodo s(t) (poslinkį).

  8

  Rodo v(t) (greitį).

  9

  Rodo a(t) (pagreitį).

  10

  Pasirinkite judėjimo ašį, išilgai kurios norėtumėte, kad būtų rodoma diagrama.
  judesio kamera 

  Naudojant judesio kameros funkciją įrašymas pradedamas tada, kai priešais kamerą užfiksuojamas judėjimas – taip galima nufilmuoti retų ir intymių situacijų gamtoje. Kamera veikia visai kaip kameros su judesio jutikliais.

  Įrašymo veiksena

  1
  2
  3
  4
  5
  7

  1

  Tempkite, kad nustatytumėte programinės įrangos jautrumo judėjimo greičiui lygį.

  2

  Nustatykite ribų nustatymo rėmelio dydį. Ribų nustatymo rėmelis nurodo sritį, kurioje judesio aptikimo funkcija yra aktyvi, pavyzdžiui, jei norite įrašyti, kas vyksta aplink paukščių lesyklą, ribų nustatymo rėmelį nustatykite taip, kad jis apimtų arti lesyklos esančią sritį.

  3

  Judesio lygio indikatorius rodo faktinį judesio lygį. Įrašymas pradedamas tada, kai šis indikatorius viršija slenksčio liniją.

  4

  Paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą. Budėjimo būsena: pasirodys raudonas rėmelis. Aplink kameros langą pradės mirksėti raudonas rėmelis.

  5

  Viską nustatę, bakstelėkite įrašymo mygtuką, kad aktyvintumėte įrašytuvo budėjimo veikseną. Įrašymas prasidės judesio lygiui jautriojoje srityje viršijus judesio lygio šliaužikliu nustatytą slenkstį.

  6

  Rodo įrašo trukmę.

  Atkūrimo veiksena.

  1
  2
  3

  1

  Spustelėkite du kartus miniatiūrą, kad paleistumėte vaizdo įrašą. Pastaba: spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu arba ilgiau palaikius nuspaustą miniatiūrą, parodomas failo meniu.

  2

  Paspauskite, kad paleistumėte / pristabdytumėte vaizdo įrašą.

  3

  Naudokite paieškos juostą, kad peršoktumėte prie norimo fragmento.
  mikroskopas 

  Naudodami mikroskopo funkciją galite atlikti mikroskopinius matavimus, taip pat bet kokius kitus matavimus, jei turite etaloninę vertę (t. y. mėnulio skersmenį). Internetinės vaizdo kameros gali nufotografuoti labai priartintų kadrų, todėl galima stebėti net vienaląsčius organizmus.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Jūsų kamera pradės automatiškai veikti paleidus programinę įrangą. Jos filmuojamas vaizdas bus matomas kameros lange.

  2

  Fotografuoti|Paspauskite, kad padarytumėte filmuojamo vaizdo nuotrauką.

  3

  Įkelia vaizdą iš miniatiūrų sąrašo. Pastaba: spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu arba ilgiau palaikius nuspaustą miniatiūrą, parodomas failo meniu.

  4

  Keisti mastelį

  5

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Įkelti vaizdą|Įkelia vaizdą iš standžiojo disko, kad galėtumėte atlikti matavimus po kalibravimo. Pastaba: kad galėtumėte atlikti kalibravimą, vaizde turi elementas, kurio dydį žinote.

  6

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Matuoti atstumą|Pažymėkite du taškus, kad išmatuotumėte atstumą tarp jų. Pastaba: matavimo piktograma rodoma tik tuo atveju, jei vaizdas yra sukalibruotas.

  Kampo matavimas|Spustelėkite pirmojo segmento galinį tašką, po to spustelėkite viršūnę ir galiausiai spustelėkite antrojo segmento galinį tašką. Atstumas bus apskaičiuotas automatiškai.

  Matuoti plotą|Spustelėkite aplink norimą sritį, kad ją apribotumėte. Paskutinį kartą spustelėti reikia tame pačiame taške, nuo kurio pradėjote. Plotas bus apskaičiuotas pikseliais arba kalibruojant parinktais matavimo vienetais. Kuo daugiau segmentų nurodysite, tuo tiksliau bus apskaičiuotas realaus objekto plotas.

  7

  Vaizdo judinimas|Spustelėkite ir vilkite, kad judintumėte padidinta vaizdą.

  8

  Atšaukti|Paspauskite, kad atšauktumėte paskutinį matavimą. Atšaukti galite tiek matavimų, kiek norite.

  9

  Dydžio kalibravimas|Atlikus kalibravimą galima vykdyti matavimus remiantis etaloniniu elementu. Objektą, kurio dydį žinote, padėkite prieš kamerą ir spustelėkite kalibravimo mygtuką. Po to pažymėkite žinomo segmento pradžios bei pabaigos taškus ir nurodykite vertę bei matavimo vienetus. Nuo šiol visi matavimai bus apskaičiuoti pagal nurodyto segmento etaloną.

  10

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Išsaugoti vaizdo formatu|Gautą rezultatą galite išsaugoti kaip paprastą vaizdą, vaizdą su matavimais ir kaip matavimų protokolo puslapį.

  11

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Vaizdo nuostatos|Redaguokite nuotrauką pagerindami skaistį, kontrastą ir atspalvius.

  Kalibravimas

  Naudodami kalibravimo funkciją galite išmatuoti objektus kameros rodomame vaizde. Jei žinote vieną tiriamo objekto matmenį, jį galite naudoti kaip etaloną kalibravimui. Norėdami kalibruoti kameros rodomą vaizdą, objektą, kurio dydį žinote (pavyzdžiui, mechaninio pieštuko papildymo grafitą), padėkite prieš kamerą toje pačioje vietoje, kurioje yra tiriamasis objektas, ir bakstelėkite kalibravimo mygtuką. Taip pat galite naudoti išspausdinti paruoštus lapus su masteliu; juos rasite čia: http://labcamera.com/resources/Sizing_template_metric.pdf

  1
  1
  2
  3
  4

  1

  Kalibravimo linijos galinius taškus nutempkite taip, kad jie sutaptų su objekto, kurio dydį žinote, kraštais. Pastaba: iš anksto įkelti vaizdai pateikiami su sukalibruotu masteliu.

  2

  Nurodykite sukalibruoto objekto dydžio vertę.

  3

  Nurodykite matavimo vienetą.

  4

  Patvirtinkite arba atšaukite savo pasirinkimą.

  Matavimas

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  1

  Pasirinkite norimo atlikti matavimo tipą. Galimos parinktys: ilgis, kampas, plotas.

  2

  Išdėstykite galinius taškus ekrane. Jei matuojate ilgį, bus 2 galiniai taškai, jei kampą – 3 galiniai taškai. Jei matuojate plotą, galite pasirinkti tiek taškų, kiek norite. Kad plotas būtų uždaras, paskutinį tašką dėkite taip, kad jis sutaptų su pirmu tašku.

  3

  Kad taškus išdėstytumėte tiksliai, naudokitės orientaciniu langeliu.

  4

  Matavimai bus parodyti matavimų sąraše. Jo aprašymą galite redaguoti jį parinkdami.

  5

  Atšaukti|Paspauskite, kad atšauktumėte paskutinį matavimą. Atšaukti galite tiek matavimų, kiek norite.

  6

  Norėdami matavimą pašalinti, paspauskite šiukšlių dėžės piktogramą.

  7

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Išsaugoti vaizdo formatu|Gautą rezultatą galite išsaugoti kaip paprastą vaizdą, vaizdą su matavimais ir kaip matavimų protokolo puslapį.

  8

  Rodyti kameros vaizdą|Aktyvinkite kameros vaizdą.
  universalus registratorius 

  Universalus registratorius – tai itin originalus, realaus laiko duomenų atpažinimo modulis, kuris registruoja bet kokio instrumento su skaitmeniniu, radialinės skalės arba skysčio stikliniame inde ekranu realaus laiko parodymus. Visi mokykloje esantys pasenę matavimo prietaisai, kurių negalima prijungti prie kompiuterio, vėl taps naudingi.

  1
  2
  3
  4

  1

  Paspauskite, kad naudotumėte matavimo instrumentą su skaitmeniniu ekranu.

  2

  Paspauskite, kad naudotumėte matavimo instrumentą su radialinės skalės ekranu.

  3

  Paspauskite, kad naudotumėte skysčio stikliniame inde matavimo instrumentą.

  4

  Įkelti vaizdo įrašą|Įkeliamas iš anksto įrašytas vaizdo įrašas. Ši funkcija ypač naudinga tais atvejais, kai nėra laiko paruošimui realiu laiku arba eksperimentas gali būti pavojingas.

  Kalibravimas

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Paspaudus skaitmeninio ekrano piktogramą, pasirodys 3 langelių tinklelis. Kiekvienas langelis nurodo viena skaitmenį prietaise. Jei reikia daugiau arba mažiau langelių, naudokite +/- mygtukus, esančius tinklelio viršutiniame krašte. Galite pridėti langelių, kurie nurodytų iki 6 skaitmenų. Kiekvienas pagrindinio tinklelio kampas yra aktyvus. Apskritimai apatiniame krašte nurodo dešimtaines skiltis. Bakstelėjus vieną iš jų, tarp atitinkamų langelių padedamas dešimtainės trupmenos skyrybos ženklas.

  a

  Šį kampą nutepkite iki matavimo prietaiso rodmens srities viršutinio kairiojo kampo.

  b

  Šį kampą tempkite norėdami sukti tinklelį.

  c

  Šį kampą tempkite norėdami langelius pakreipti nuožulniai, jei prietaise skaitmenys pateikti kursyvu.

  d

  Tempdami šį kampą galite didinti arba mažinti tinklelį, kad jame tilptų visi ekrane esantys skaičiai.

  2

  Stebėkite atpažintą vertę ir užtikrinkite, kad ji atitinka faktinius matavimo prietaiso parodymus.

  3

  Nustatykite minimalią ir maksimalią matavimo diapazono vertes.

  4

  Nustatykite norimą tyrimo intervalo vertę. Jei pokyčiai lėti, tyrimo intervalas gali būti ilgesnis. Jei pokyčiai spartūs, rekomenduojama naudoti trumpesnį intervalą – tada gaunama glotnesnė diagrama.

  5

  Norėdami parinktą šabloną pašalinti, paspauskite šiukšlių dėžės piktogramą.

  Reikia pasistengti tinklelį sulygiuoti su ekranu taip, kad kiekviename langelyje būtų vienas skaitmuo, o dešimtainės trupmenos skyrybos ženklas būtų toje pačioje vietoje, kaip ir atitinkamas ženklas prietaise. PASTABA: dėl šviesos atspindžio ir nepakankamai stipraus apšvietimo parodymai gali būti netikslūs.

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Paspaudus radialinės skalės ekrano piktogramą, pasirodys radialinio ekrano šablonas. Šis komponentas kalibruojamas panašiai kaip skaitmeninis ekranas. Kiekvienas šablono kampas yra aktyvus.

  a

  Tempkite viršūnės tašką, kad judintumėte šabloną. Viršūnės tašką reikia sulygiuoti su instrumento rodyklės sukimosi centru.

  b,c

  Šablono du galinius taškus nustatykite taip, kad tarp jų būtų instrumento apskritoji skalė.

  d

  Nustatykite apskritosios skalės plotį.

  2

  Stebėkite atpažintą vertę ir užtikrinkite, kad ji atitinka faktinius matavimo prietaiso parodymus.

  3

  Nustatykite minimalią ir maksimalią matavimo diapazono vertes.

  4

  Nustatykite norimą tyrimo intervalo vertę. Jei pokyčiai lėti, tyrimo intervalas gali būti ilgesnis. Jei pokyčiai spartūs, rekomenduojama naudoti trumpesnį intervalą – tada gaunama glotnesnė diagrama.

  5

  Norėdami parinktą šabloną pašalinti, paspauskite šiukšlių dėžės piktogramą.

  Jei nustatėte teisingai, šablono rodyklė turi sutapti su instrumento rodykle. Dešiniajame skydelyje nustatykite prietaiso minimalią ir maksimalią vertes. Atkreipkite dėmesį, kad dėl šviesos atspindžio ir nepakankamai stipraus apšvietimo parodymai gali būti netikslūs.

  1
  a
  b
  2
  3
  4
  5

  1

  Paspaudus skysčio stikliniame inde piktogramą, pasirodys skysčio stikliniame inde instrumento šablonas. Šis komponentas kalibruojamas panašiai kaip skaitmeninis ekranas. Kiekvienas šablono galas yra aktyvus.

  a,b

  Šabloną instrumento vaizdo atžvilgiu nustatykite taip, kad jame tilptų parodymo sritis. Jei nustatėte sėkmingai, dešiniajame skydelyje rodomi parodymai turi atitikti faktinius instrumento parodymus.

  2

  Stebėkite atpažintą vertę ir užtikrinkite, kad ji atitinka faktinius matavimo prietaiso parodymus.

  3

  Nustatykite minimalią ir maksimalią matavimo diapazono vertes.

  4

  Nustatykite norimą tyrimo intervalo vertę. Jei pokyčiai lėti, tyrimo intervalas gali būti ilgesnis. Jei pokyčiai spartūs, rekomenduojama naudoti trumpesnį intervalą – tada gaunama glotnesnė diagrama.

  5

  Norėdami parinktą šabloną pašalinti, paspauskite šiukšlių dėžės piktogramą.

  Matavimo įrašymas

  1
  2
  3
  4

  1

  Viską nustatę, paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte registruoti išmatuotas vertes.

  2

  Dešiniajame skydelyje bus rodoma realaus laiko diagrama. Rodomą sritį galite reguliuoti pirštų gestais.

  3

  Nustatykite diagramos koncentracijos laipsnį.

  4

  Paspauskite, kad būtų parodyta įrašyta diagrama.

  Diagramos rodinys

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Keisti mastelį

  2

  Parinkus tašką diagramoje, bus parodyta jo vertė ir diagramą bus galima judinti aukštyn ar žemyn, kad pašalintumėte poslinkį.

  3

  Išsaugoti kaip vaizdą

  4

  Išsaugoti duomenų lentelę

  5

  Padaro diagramą lygią. Pastaba: kai kuriais atvejais dėl lyginimo diagrama gali smarkiai pasikeisti.

  6

  Nustato tinklelio tankumą.
  kelrodis 

  Kelrodis – tai judėjimo intensyvumo žemėlapis. Kuo intensyvesnis judėjimas, tuo spalvingesni yra stebimi pėdsakai ekrane. Stebėkite eismo intensyvumą, vienaląstį organizmą arba skruzdėlių judėjimo kelius skruzdėlyne.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Jūsų kamera pradės automatiškai veikti paleidus programinę įrangą. Jos filmuojamas vaizdas bus matomas kameros lange.

  2

  Nustatykite žymėjimo intensyvumą.

  3

  Paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą. Aplink kameros langą pradės mirksėti raudonas rėmelis. Paspauskite dar kartą, kad įrašymą sustabdytumėte. Pasirodys jūsų įrašytas vaizdas.

  4

  Jūsų įrašytas vaizdas bus pridėtas miniatiūrų sąraše. Vaizdo failas bus išsaugotas išoriniame atminties įtaise esančiame aplanke „/ LabCamera/Pathfinder“.

  5

  Įkeliamas iš anksto įrašytas vaizdo įrašas. Ši funkcija ypač naudinga tais atvejais, kai nėra laiko paruošimui realiu laiku arba eksperimentas gali būti pavojingas.

  6

  Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti tokias parinktis:

  Pasirinkite kelio spalvą.
  1
  2
  3

  1

  Spustelėkite du kartus miniatiūrą, kad būtų parodytas vaizdas. Pastaba: spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu arba ilgiau palaikius nuspaustą miniatiūrą, parodomas failo meniu.

  2

  Paspauskite, kad perjungtumėte spalvinio žemėlapio ir kelio žemėlapio veiksenas.

  3

  Rodyti kameros vaizdą|Aktyvinkite kameros vaizdą.
  žaidimas su diagramomis 

  Naudodamiesi žaidimo su diagramomis priemone, žaiskite su kreivėmis ir sužinokite, kaip judėjimas pavaizduojamas koordinačių sistemoje. Jums tereikia pasirinkti kreivę ir objektą. Tada parinktą objektą arba mobilųjį prietaisą judinkite taip, kad judėjimo kreivė kuo geriau sutaptų su parinkta kreive.

  Reikia stengtis objektą judinti taip, kad judėjimo kreivė kuo geriau sutaptų su iš anksto nustatyta kreive. Programinė įranga apskaičiuoja sutapimo balą procentais ir šį balą išsaugo balų sąraše.

  Galite pasirinkti horizontalią, vertikalią, artyn–tolyn arba sukimo veiksenas.

  Objekto sekimas

  Su žaidimo su diagramomis priemone galite naudoti bet kokį spalvotą objektą arba iš anksto nustatytą žymeklį. Jei pasirenkate sekti spalvotą objektą, žiūrėkite, kad tos spalvos nebūtų objekto fone. PASTABA: sukimosi sutapimo žaidimas galimas tik naudojant iš anksto nustatytą žymeklį.

  Žymeklį galite atsispausdinti iš pdf failo, kuris yra aplanke „Graph Challenge“, arba galite naudoti vaizdą, kuris yra šio vadovo apačioje esančiame priede.

  Norėdami sekimui parinkti savo (spalvotą) objektą, paspauskite tą objektą kameros ekrane. Jei jis bus parinktas sėkmingai, aplink objektą atsiras spalvotas ribų nustatymo rėmelis.

  Jei sekimui norite naudoti iš anksto nustatytą žymeklį, tereikia žymeklį įnešti į kameros matymo lauką. Jis bus atpažintas automatiškai ir galite iš karto pradėti kalibravimą arba kreivės priderinimą. PASTABA: kai laikote žymeklį, žiūrėkite, kad būtų matomas visas žymeklis – pirštais neuždenkite juodo rėmelio.

  Judėjimo valdymas

  Kameros matymo lauke objektą galima judinti dviem būdais:

  objektą galite judinti priešais nejudančią kamerą; arba

  judinti kamerą priešais nejudantį objektą.

  Kreivės parinkimas

  1
  2
  3

  1

  Jei viskas paruošta, paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte žaisti.

  2

  Norėdami parinkti kreivę, tiesiog paspauskite jos miniatiūrą.

  3

  Norėdami sukurti naują kreivę, paspauskite miniatiūrą „Nauja“. Atsivers redaktoriaus langas. Informacijos apie redaktorių rasite toliau esančiame skyriuje "Kreivių redaktorius".

  Žaidimo parinktys

  Prieš pradėdami žaisti, turite žaidimą nustatyti naudodamiesi toliau pateiktais valdikliais.

  1
  2
  3
  !

  1

  Nustatykite žaidimo spartą

  Lėtai

  Vidutiniškai

  Greitai

  2

  Nustatykite judėjimo kryptį.

  !

  PASTABA: padėties taškas nurodo dabartinę objekto vietą. Galite pasirinkti vieną iš tokių krypties veiksenų:

  Arčiau – toliau

  Horizontaliai

  Vertikaliai

  Pasukimas

  3

  Jei norite, čia galite įrašyti savo vardą. Šis vardas bus rodomas balų skydelyje ir geriausių laimėtojų sąraše. Savo vardą įvesti naudinga tuo atveju, kai keli žaidėjai iš eilės bando savo kreives sutapatinti su ta pačia diagrama ir nori žinoti savo rezultatus.

  Dydžio ir atstumo kalibravimas

  Kad diagramos y ašyje būtų rodomos tinkamos vertės, reikės iš kameros sukalibruoti objekto dydį ir (arba) atstumą.

  1

  1

  Spustelėkite, kad paleistumėte dydžio ir atstumo kalibravimo vediklį. Vediklis nurodys, kaip atlikti kalibravimo veiksmus.

  Judėjimo srities kalibravimas

  pasirinkus sekimo objektą, reikės sukalibruoti judėjimo sritį, kad užtikrintumėte, jog objekto judėjimas pasiektų aukščiausią ir žemiausią jūsų kreivės taškus. Kai sukalibruosite, žaidimą su diagramomis galėsite naudoti tiek kartų, kiek norėsite, su sąlyga, kad kameros ir sekamo objekto vieta bus tokia pati, kokia buvo kalibruojant.

  Prasidėjus kalibravimui, dešiniajame skydelyje pamatysite jūsų objekto judėjimą nurodančią kreivę. Objektą judinkite aukštyn ir žemyn, kairėn ir dešinėn, arčiau ir toliau arba sukite (priklausomai nuo parinktos sekimo veiksenos), kad būtų užregistruoti aukščiausias ir žemiausias taškai, tarp kurių turi būti jūsų kreivė. Jei užregistruojami du aiškūs galiniai taškai, po 5 sekundžių kalibravimas baigsis.

  1
  !
  min
  max

  1

  Paspauskite kalibravimo mygtuką ant apatinės juostos.

  Žaidimo eiga

  Jei viskas paruošta, paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte žaisti.

  Spustelėjus paleidimo mygtuką, skaitiklis pradės atvirkštine tvarka skaičiuoti nuo 5. Kai bus pradėtas derinimas, vertikali brūkšninė linija nurodys praėjusį laiką kreivėje. Jūsų tikslas – pasistengti, kad jūsų kreivė kuo labiau sutaptų su nustatyta kreive. Nepertraukiamai bus rodomas jūsų balas.

  Rezultatai

  1
  2
  3
  4

  1

  Paspauskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte naują žaidimą taikant tas pačias nuostatas.

  2

  Paspauskite rezultatų mygtuką, kad būtų parodyti naujausio šio seanso rezultatai.

  3

  Rezultatų skydelyje galėsite peržiūrėti ankstesnius sutapimus tame pačiame seanse.

  4

  Parinkta kreivė bus paryškinta.

  Kreivių redaktorius

  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5

  1

  Aktyviuosius taškus slinkite aukštyn arba žemyn, kad pakeistumėte kreivės formą.

  2

  Taškų pridėjimo / pašalinimo mygtuku nurodykite naujus taškus kreivėje arba juos pašalinkite. PASTABA: kuo daugiau yra taškų, tuo sudėtingesnę kreivę galima sukurti.

  3

  Diagramą sulyginkite, kad ištiesintumėte didelius nelygumus.

  4

  Nustatykite žaidimo trukmę. PASTABA: nuo trukmės ir nustatytų taškų skaičiaus priklauso žaidimo sparta.

  5

  Išsaugokite žaidimą. Išsaugota kreivė bus rodoma miniatiūrų sąraše.

  priedas 

  Žaidimo su diagramomis priemonei skirtas žymeklio vaizdas

  Šios figūros neiškirpkite, nes reikalingas baltas fonas, kuris užfiksuoja žymeklį.

  Added to your cart.