Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0


LabCamera by Mozaik Education

Windows 7, 8, 10 Desktop
Uživatelská příručka

úvod 

LabCamera je laboratorní systém sloužící ke zkoumání přírodních věd a protokolování dat založený na webkameře, který umožňuje studentům a učitelům provádět detailní vědecká pozorování a měření pomocí počítače softwaru.

V současné době software obsahuje sedm funkcí, které jsou velmi snadno použitelné. Studenti jej mohou využívat v učebnách nebo dokonce k řešení domácích úkolů, ale také podporuje jejich zájem o provádění nezávislých experimentů, které mohou být prováděny efektivně, což poskytuje další podporu pro vědecké vyučovací předměty. LabCamera vzbuzuje zájem o okolní svět a podněcuje kreativitu při jeho prozkoumávání.

Tato uživatelská příručka poskytuje přehled komponent a všech funkcí zařízení LabCamera.

Užijte si experimentování!

všeobecné informace 

Chraňte životní prostředí i samo sebe

Dbejte prosím, abyste při provádění experimentů s LabCamera nezranili žádná zvířata, či nepoškodili rostliny ani okolní prostředí. Experimentujte odpovědně a opatrně tak, abyste chránili vlastní bezpečnost. LabCamera nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, k nimž může dojít při použití tohoto softwaru. I když jsme si jisti, že LabCamera je jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak provádět vědecké experimenty, tento software si užíváte na vlastní riziko!

běžné funkce 
Nastavení kamery|Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte vlastnosti kamery, například jas, kontrast, ostrost atd. Použijte možnost převrácení obrazu v případě, že je obraz kamery zrcadlově otočen. Máte-li ke svému zařízení připojeno několik kamer, můžete si vybrat, kterou má software použít a nastavit její rychlost snímání a rozlišení. POZNÁMKA: software automaticky nastaví optimální hodnoty.
Změnit velikost panelů|Změnit poměr velikosti miniatur a hlavního panelu.
Stisknutím horní lišty aplikace zobrazíte následující možnosti:
Domů|Zavřít aktuální modul a vrátit se do hlavní nabídky. Poznámka: tlačítko Domů je také k dispozici v pravém horním rohu aplikace.
Nápověda|Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte panel nastavení nápovědy.

V nastavení nápovědy máte k dispozici následující možnosti:

 • Zobrazit stručného průvodce: zobrazí poloprůhlednou plochu s pomocnou nápovědou.
 • Pomocí zatrhávacího políčka zapnete nebo zrušíte zobrazení rychlého průvodce při spuštění.
 • Pomocí výběrového tlačítka změníte viditelnost popisů tlačítka.
 • Uživatelská příručka: zobrazí uživatelskou příručku.
 • Webová stránka WebCam Laboratory: přejdete na webové stránky společnosti.
 • O aplikaci LabCamera: zobrazí informace o verzi softwaru a informace o autorech.
 • časosběr 

  Časosběrná funkce vám pomůže pozorovat a lépe chápat pomalé procesy v přírodě, například vytváření a putování oblak, rozpouštění ledu, růst rostlin, atd. Software pořizuje statické snímky v nastavitelných intervalech a spojuje tyto snímky do plynulého videosouboru.

  Režim záznamu

  1
  2
  3
  4
  c
  d
  b
  a

  1

  Vaše kamera se spustí automaticky při spuštění softwaru. Její obraz bude zobrazen v okně kamery.

  2

  Nastavte časový interval mezi jednotlivými snímky.

  3

  Stisknutím tlačítka Záznam spusťte záznam. Červený rámeček ohraničující okno kamery začne blikat.
  Opětovným stisknutím záznam zastavíte. Vaše zaznamenané video se automaticky spustí.

  4

  Vaše zaznamenané video bude automaticky přidáno do seznamu miniatur. Video soubor bude uložen na vaši externí paměť do složky „/ LabCamera/TimeLapse“.

  Nastavení zobrazení

  a

  Zobrazit počítadlo snímků.

  b

  Zobrazit délku záznamu.

  c

  Zobrazit časovou značku. Časová značka nebude zobrazena jen na pohledu kamery, ale bude také uložena do zaznamenaného videa.

  d

  Zobrazit intervaly mezi snímky.

  Režim přehrávání

  1
  2
  3

  1

  Dvojím kliknutím na miniaturu přehrajete video. Poznámka: kliknutím prvým tlačítkem nebo delším stisknutím na miniaturu zobrazíte nabídku souboru.

  2

  Stisknutím spustíte / pozastavíte přehrávání videa.

  3

  Lištu hledání použijte k přeskočení na požadovanou část.
  kinematika 

  Funkce kinematika umožňuje v reálném čase sledovat vlastnosti pohybu jednoho nebo více objektů ve vodorovném a svislém směru (posunutí, rychlost a zrychlení). Software je schopen zachytit maximálně 3 zvolené objekty ve stejnou chvíli, což umožňuje provádět složité kinematické experimenty.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Výchozí pohled kamery.

  Vymazat pozadí. V tomto pohledu se zobrazí váš objekt jako kruh v barvě vašeho objektu či vašich objektů.

  V tomto pohledu se zobrazí postupně mizející stopa objektu(ů).

  V tomto pohledu se zobrazí trvale zobrazená stopa objektu(ů).

  Zobrazit schéma na obrazovce kamery.

  2

  Stisknutím obrazovky vyberete objekt, který chcete sledovat. Po výběru bude objekt ohraničen barevným rámečkem. Můžete vybrat až 3 objekty.

  3

  Vlastnosti objektu (posunutí s(t), rychlost v(t)) se zobrazení v panelu schématu.

  4

  Nastavte hustotu mřížky schématu.

  5

  Vyberte pro zobrazení posunutí, rychlosti nebo obou.

  6

  Zvolte, kterou osu byste chtěli sledovat. Stisknutím zvolíte osu x, y nebo xy.

  7

  Stisknutím tlačítka spusťte záznam.Červený rámeček ohraničující okno kamery začne blikat.

  8

  Stisknutím zobrazíte zaznamenané schéma. POZNÁMKA: toto tlačítko bude aktivní po úspěšném dokončení záznamu.

  9

  Nahrát předem zaznamenané video. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě, že není čas pro nastavení v reálném čase nebo pokud by experiment mohl být nebezpečný.

  10

  Vymazat objekt.

  11

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Kalibrační postup: Do zorného pole kamery umístěte objekt o známých rozměrech do stejné vzdálenosti jako je váš cílový objekt. Dále označte známý rozměr pomocí kalibračního nástroje, zadejte rozměr a definujte jednotku měření.

  Zobrazení schématu

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  1

  Zoom

  2

  Výběrem bodu na schématu se zobrazí jeho hodnota a schéma bude možné posunou nahoru nebo dolů, aby se eliminovalo odsazení.

  3

  Uložit jako obrázek

  4

  Uložit datovou tabulku

  5

  Vyhlazení schématu. Poznámka: V některých případech může vyhlazení významně změnit vaše schéma.

  6

  Nastavte hustotu mřížky.

  7

  Zobrazte s(t) (posunutí).

  8

  Zobrazte v(t) (rychlost).

  9

  Zobrazte a(t) (zrychlení).

  10

  Zvolte osu pohybu podél které chcete zobrazit své schéma.
  kamera s detekcí pohybu 

  Funkce kamera s detekcí pohybu spustí záznam jakmile detekuje pohyb před kamerou, což vám umožňuje zachytit vzácné a běžnému pohledu skryté situace v přírodě. Pracuje stejně jako bezpečnostní kamery se snímačem pohybu.

  Režim záznamu

  1
  2
  3
  4
  5
  7

  1

  Přetáhnutím nastavte, jak citlivý má být software na rychlost pohybu.

  2

  Nastavte ohraničující pole na požadovanou velikost. Ohraničující pole označuje oblast, v níž je aktivní detekce pohybu. Například pokud chcete zaznamenat aktivitu v okolí ptačího krmítka, omezte velikost ohraničení na jeho těsnou blízkost.

  3

  Ukazatel úrovně pohybu znázorňuje aktuální úroveň pohybu. Záznam se spustí kdykoliv ukazatel překročí čáru prahové hodnoty.

  4

  Stisknutím tlačítka Záznam spusťte záznam. pohotovostní režim: Zobrazí se červený rámeček Červený rámeček ohraničující okno kamery začne blikat.

  5

  Jakmile je vše nastaveno, klepněte na tlačítko Záznam, kterým přepnete záznamové zařízení do pohotovostního režimu. Záznam se spustí jakmile úroveň pohybu v citlivé oblasti překročí prahovou hodnotu nastavenou pomocí posuvníku úrovně pohybu.

  6

  Zobrazit délku záznamu.

  Režim přehrávání

  1
  2
  3

  1

  Dvojím kliknutím na miniaturu přehrajete video. Poznámka: kliknutím prvým tlačítkem nebo delším stisknutím na miniaturu zobrazíte nabídku souboru.

  2

  Stisknutím spustíte / pozastavíte přehrávání videa.

  3

  Lištu hledání použijte k přeskočení na požadovanou část.
  mikroskop 

  Funkce mikroskop vám umožňuje provádět mikroskopické měření a také jakýkoliv druh měření, pokud je k dispozici referenční hodnota (např. průměr měsíce). Webkamery dokáží zachytit extrémně blízké záběry, proto lze pozorovat dokonce i jednobuněčné organizmy.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  1

  Vaše kamera se spustí automaticky při spuštění softwaru. Její obraz bude zobrazen v okně kamery.

  2

  Pořídit snímek|Stiskem pořídíte statický snímek ze snímaného obrazu kamery.

  3

  Nahrát snímek ze seznamu miniatur. Poznámka: kliknutím prvým tlačítkem nebo delším stisknutím na miniaturu zobrazíte nabídku souboru.

  4

  Zoom

  5

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Nahrát snímek|Nahrajte snímek z vašeho pevného disku k provedení měření po kalibraci. Poznámka: abyste provedli kalibraci, musí váš snímek obsahovat prvek o známé velikosti.

  6

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Změřit vzdálenost|Označte dva body pro změření vzdálenosti mezi nimi. Poznámka: ikona měření je k dispozici pouze v případě, že je snímek zkalibrován.

  Změřit úhel|Klikněte na koncový bod prvního segmentu, poté klikněte na vrchol a poté na koncový bod druhého segmentu. Vzdálenost bude vypočítána automaticky.

  Změřit prostor|Klikáním okolo požadovaného prostoru vytvoříte ohraničení. Ujistěte se, že poslední kliknutí bude umístěno ve stejném bodě, jako je počáteční bod. Prostor bude vypočítán v pixelech nebo v jednotkách měření definovaných během kalibrace. Čím více segmentů (úseků) definujete, tím více se bude výsledek měření blížit skutečnému objektu.

  7

  Posunout snímek|Kliknutím a přetažením můžete vytvořit panorama snímku při přiblížení.

  8

  Vzít zpět|Stisknutím vrátíte zpět poslední měření. Můžete vrátit zpět libovolný počet měření.

  9

  Kalibrace velikosti|Kalibrace vám umožňuje provádět měření na základě referenčního předmětu. Umístěte před kameru objekt o známých rozměrech a klikněte na tlačítko kalibrace. Dále označte počáteční a koncové body známého úseku a definujte hodnotu a jednotky měření. Od této chvíle budou všechna měření vypočítána na základě definovaného referenčního úseku.

  10

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Uložit ve formátu obrázku|Svou práci můžete uložit jako holý snímek, snímek obsahující vaše měření a jako stránku protokolu měření.

  11

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Vizuální nastavení|Opravte statické snímky jemným vyladěním jasu, kontrastu a barevných odstínů.

  Kalibrace

  Kalibrace vám umožňuje změřit objekty v zorném poli vaší kamery. Pokud znáte jeden rozměr zkoumaného objektu, můžete jej použít jako referenční hodnotu kalibrace. Abyste mohli provést kalibraci zorného pole kamery, umístěte objekt známých rozměrů (např. tuhu do mechanické tužky) před kameru ve stejné rovině, v níž je umístěn váš cílový objekt a klepněte na tlačítko kalibrace. Můžete také použít naše měřítka k vytisknutí, které jsou k dispozici na stránkách http://labcamera.com/resources/Sizing_template_metric.pdf

  1
  1
  2
  3
  4

  1

  Přetáhněte koncové body vaší kalibrační čáry tak, aby odpovídaly okrajům objektu se známými rozměry. Poznámka: předem nahrané snímky jsou vybaveny kalibračním měřítkem.

  2

  Nastavte hodnotu rozměru kalibrovaného objektu.

  3

  Nastavte jednotku měření.

  4

  Potvrďte nebo zrušte svůj výběr.

  Provádění měření

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  1

  Zvolte druh měření, který chcete provést. Dostupné možnosti: délka, úhel, oblast.

  2

  Umístěte koncové body na obrazovku. Pro měření délky máte 2 koncové body, pro měření úhlu 3. Pro měření oblasti můžete definovat libovolné množství bodů. Aby byla oblast uzavřena, ujistěte se, že se poslední bod překrývá s prvním.

  3

  Pro přesné umístění použijte naváděcí okno.

  4

  Vaše měření se zobrazí v seznamu měření. Jeho popis můžete jeho výběrem upravit.

  5

  Vzít zpět|Stisknutím vrátíte zpět poslední měření. Můžete vrátit zpět libovolný počet měření.

  6

  Chcete-li zvolené měření odstranit, stiskněte ikonu koše.

  7

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Uložit ve formátu obrázku|Svou práci můžete uložit jako holý snímek, snímek obsahující vaše měření a jako stránku protokolu měření.

  8

  Zpět ke kameře|Přepněte na pohled kamery.
  univerzální logger 

  Universální logger je velmi unikátní modul pro rozpoznávání dat v reálném čase, který dokáže registrovat hodnoty v reálném čase z jakéhokoliv přístroje, který má digitální nebo ručičkový ukazatel nebo ukazatel v podobě kapaliny ve skle. Všechna zastaralá měřicí zařízení ve škole, které nelze připojit k počítači, bude možné opět využívat.

  1
  2
  3
  4

  1

  Stisknutím použijete měřicí zařízení s digitálním displejem.

  2

  Stisknutím použijete měřicí zařízení s ručičkovým ukazatelem.

  3

  Stisknutím použijete měřicí zařízení s kapalinovým ukazatelem ve skle.

  4

  Nahrát video|Nahrát předem zaznamenané video. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě, že není čas pro nastavení v reálném čase nebo pokud by experiment mohl být nebezpečný.

  Kalibrace

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Po stisknutí ikony digitálního displeje se objeví mřížka se 3 buňkami. Každá buňka představuje jednu číslici na vašem zařízení. Potřebujete-li více nebo méně buněk, použijte tlačítka +/- na horním okraji mřížky. Můžete přidávat buňky až pro 6 číslic. Každý roh hlavní mřížky je aktivní. Kruhy na spodním okraji představují desetinná místa. Klepnutím na jeden z nich umístíte oddělovač desetinných míst mezi odpovídající buňky.

  a

  Přetáhněte tento roh do levého horního rohu zobrazené oblasti vašeho měřicího zařízení.

  b

  Přetáhnutím tohoto rohu otočíte mřížku.

  c

  Přetáhnutím tohoto rohu zkosíte buňky v případě, že máte zařízení s číslicemi v kurzívě.

  d

  Přetáhnutím tohoto rohu můžete zvětšit/zmenšit mřížku tak, aby pojala všechny číslice na displeji

  2

  Pozorujte rozpoznanou hodnotu a ujistěte se, že odpovídá skutečným hodnotám na měřicím zařízení.

  3

  Nastavte minimální a maximální hodnoty měřicího rozmezí.

  4

  Nastavte interval měřicí sondy na požadovanou hodnotu. Pro pomalé změny může být interval sondy delší. V případě rychlejších změn se doporučuje použít kratší interval, abyste získali hladší schéma.

  5

  Chcete-li zvolenou šablonu odstranit, stiskněte ikonu koše.

  Cílem je vyrovnat mřížku s displejem tak, aby každá buňka pokrývala jednu číslici a aby oddělovač desetinných míst byl na stejném místě jako tomu je na zařízení. POZNÁMKA: přesnost odečtu hodnot může ovlivnit odraz světla a nedostatečné osvětlení.

  1
  a
  b
  c
  d
  2
  3
  4
  5

  1

  Po stisknutí ikony Ručičkový ukazatel se objeví šablona ručičkového ukazatele. Kalibrace této komponenty je podobná jako u ikony digitálního displeje. Všechny rohy hlavní šablony jsou aktivní.

  a

  Přetáhnutím vrcholového bodu přesunete šablonu. Poloha vrcholového bodu musí být vyrovnána s osou otáčení ručičky zařízení.

  b,c

  Upravte dva koncové body šablony tak, abyste do ní umístili kruhovou stupnici vašeho zařízení.

  d

  Nastavte šířku kruhové stupnice.

  2

  Pozorujte rozpoznanou hodnotu a ujistěte se, že odpovídá skutečným hodnotám na měřicím zařízení.

  3

  Nastavte minimální a maximální hodnoty měřicího rozmezí.

  4

  Nastavte interval měřicí sondy na požadovanou hodnotu. Pro pomalé změny může být interval sondy delší. V případě rychlejších změn se doporučuje použít kratší interval, abyste získali hladší schéma.

  5

  Chcete-li zvolenou šablonu odstranit, stiskněte ikonu koše.

  Pokud je nastavení správné, ručička vaší šablony by se měla překrývat s ručičkou vašeho zařízení. Pomocí pravého panelu nastavte minimální a maximální hodnoty vašeho měřicího zařízení. Vezměte také v úvahu, že přesnost odečtu hodnot může ovlivnit odraz světla a nedostatečné osvětlení.

  1
  a
  b
  2
  3
  4
  5

  1

  Po stisknutí ikony Kapalina ve skle se objeví šablona zařízení s kapalinovým ukazatelem. Kalibrace této komponenty je podobná jako u digitálního displeje. Každý konec šablony je aktivní.

  a,b

  Umístěte šablonu na obraz vašeho zařízení tak, abyste pokryli oblast zobrazující hodnoty měření. Pokud je nastavení úspěšné, měly by hodnoty zobrazené na pravém panelu ukazovat skutečné naměřené hodnoty na vašem zařízení.

  2

  Pozorujte rozpoznanou hodnotu a ujistěte se, že odpovídá skutečným hodnotám na měřicím zařízení.

  3

  Nastavte minimální a maximální hodnoty měřicího rozmezí.

  4

  Nastavte interval měřicí sondy na požadovanou hodnotu. Pro pomalé změny může být interval sondy delší. V případě rychlejších změn se doporučuje použít kratší interval, abyste získali hladší schéma.

  5

  Chcete-li zvolenou šablonu odstranit, stiskněte ikonu koše.

  Záznam měření

  1
  2
  3
  4

  1

  Jakmile je vše nastaveno, stiskněte tlačítko záznamu a spusťte protokolování změřených hodnot.

  2

  Na pravém panelu se zobrazí schéma v reálném čase. S oblastí zobrazení můžete manipulovat prsty pomocí gest.

  3

  Nastavte hustotu mřížky schématu.

  4

  Stisknutím zobrazíte zaznamenané schéma.

  Zobrazení schématu

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Zoom

  2

  Výběrem bodu na schématu se zobrazí jeho hodnota a schéma bude možné posunou nahoru nebo dolů, aby se eliminovalo odsazení.

  3

  Uložit jako obrázek

  4

  Uložit datovou tabulku

  5

  Vyhlazení schématu. Poznámka: V některých případech může vyhlazení významně změnit vaše schéma.

  6

  Nastavte hustotu mřížky.
  nalezení dráhy (pathfinder) 

  Aplikace Pathfinder je v podstatě mapa hustoty stop pohybu. K čím více pohybům dojde, tím barevnější je stopa na obrazovce. Užijte si sledování hustoty dopravy, jednobuněčných organizmů či stop mravenců v mravenčí farmě.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1

  Vaše kamera se spustí automaticky při spuštění softwaru. Její obraz bude zobrazen v okně kamery.

  2

  Nastavit intenzitu značení.

  3

  Stisknutím tlačítka Záznam spusťte záznam. Červený rámeček ohraničující okno kamery začne blikat. Opětovným stisknutím záznam zastavíte. Váš zaznamenaný snímek se zobrazí.

  4

  Váš zaznamenaný snímek bude automaticky přidán do seznamu miniatur. Soubor snímku bude uložen na vaši externí paměť do složky „/ LabCamera/Pathfinder“.

  5

  Nahrát předem zaznamenané video. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě, že není čas pro nastavení v reálném čase nebo pokud by experiment mohl být nebezpečný.

  6

  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte některou z následujících možností:

  Změnit barvu dráhy.
  1
  2
  3

  1

  Dvojím kliknutím na miniaturu zobrazíte snímek. Poznámka: kliknutím prvým tlačítkem nebo delším stisknutím na miniaturu zobrazíte nabídku souboru.

  2

  Stisknutím přepnete mezi režimy Mapa barev a Mapa dráhy.

  3

  Zpět ke kameře|Přepněte na pohled kamery.
  úloha s grafem 

  Pohrajte si s křivkami a zjistěte, jak pracuje prezentace pohybu v systému souřadnic při úloze s grafem. Stačí jen vybrat křivku a zvolit objekt. Dále posuňte zvolený objekt nebo vaše mobilní zařízení tak, abyste jej co nejvíce zarovnali s křivkou.

  Cílem je posunout objekt tak, aby se křivka jeho pohybu co nejvíce překrývala s předem definovanou křivkou. Software vypočítá hodnotu zarovnání v procentech a uloží výsledek do seznamu výsledků.

  Můžete vybrat z následujících režimů: vodorovný, svislý, blíže – dále nebo otočení.

  Sledování objektu

  Pro úlohu s grafem můžete použít jakýkoliv barevný objekt nebo předem definovanou značku. Pokud si zvolíte sledování barevného objektu, ujistěte se, že barva není stejná jako barva pozadí objektu. POZNÁMKA: Vyrovnání otočení je k dispozici pouze při použití předem definované znaky.

  Značku můžete vytisknout z pdf souboru umístěného ve vaší složce úlohy s grafem nebo můžete použít snímek z přílohy uvedené na konci této příručky.

  Abyste mohli zvolit vlastní (barevný) objekt pro sledování, stiskněte objekt na obrazovce vaší kamery. Po úspěšném výběru se okolo objektu objeví barevný obdélník.

  Pokud pro sledování chcete použít předem definovanou značku, stačí přenést značku do záběru vaší kamery. Bude automaticky rozpoznána a můžete zahájit kalibraci nebo ihned provést vyrovnání křivky. POZNÁMKA: když budete držet značku, ujistěte se, že je celá viditelná. Nezakrývejte černý rámeček prsty.

  Ovládání pohybu

  Existují dav způsoby, jak přesunout váš objekt do zorného pole kamery:

  Ÿ můžete prostě dát objekt před pevně zaměřenou kameru, nebo

  Ÿ posunout svou kameru před stabilní objekt.

  Zvolte křivku

  1
  2
  3

  1

  Jakmile je vše nastaveno, stiskněte tlačítko záznamu a spusťte úlohu!

  2

  Chcete-li zvolit křivku, jednoduše stiskněte miniaturu

  3

  Stisknutím miniatury „Nová“ vytvoříte novou křivku. Tento krok otevře okno editoru. Nápovědu k editoru naleznete v části"Editor křivky" níže

  Možnosti hry

  Před zahájením hry musíte provést nastavení pomocí následujících ovládacích prvků.

  1
  2
  3
  !

  1

  Nastavit rychlost úlohy

  Pomalu

  Normální

  Rychle

  2

  Nastavit směr pohybu.

  !

  POZNÁMKA: Polohovací bod znázorňuje aktuální umístění vašeho objektu. Můžete si vybrat jeden z následujících režimu směru:

  Blíže – dále

  Vodorovně

  Svisle

  Otočení

  3

  Můžete zde také zadat své jméno. Toto jméno bude zobrazeno na panelu výsledků a v síni slávy. Zadání vašeho jména je obzvlášť užitečné, když několik hráčů po sobě zkouší vyrovnat stejný graf a rádi by rozlišili své výsledky.

  Kalibrace velikosti a vzdálenosti

  Chcete-li zajistit, aby osa y vašeho diagramu zobrazovala správné hodnoty, musíte kalibrovat velikost svého objektu a/nebo jeho vzdálenost od kamery.

  1

  1

  Stisknutím spustíte průvodce kalibrací velikosti a vzdálenosti. Průvodce vás provede kroky potřebnými ke kalibraci.

  Kalibrace oblasti pohybu

  Po výběru objektu ke sledování musíte provést kalibraci oblasti pohybu, abyste se ujistili, že pohyb objektu může dosáhnout nejvyšší a nejnižší hodnoty vaší křivky. Jakmile je kalibrace dokončena, můžete použít úlohu s grafem kolikrát chcete, pokud je umístění vaší kamery a sledovaný objekt stejný jako při kalibraci.

  Jakmile se kalibrace spustí, uvidíte na pravém panelu křivku představující pohyb vašeho objektu. Posuňte svůj objekt nahoru a dolů, doleva a doprava, blíže a dále nebo jím otočte (podle toho, jaký režim sledování jste vybrali), abyste zaregistrovali nejvyšší a nejnižší hodnoty vaší křivky. Po uplynutí 5 sekund se kalibrace ukončí, pokud jsou zaregistrovány dva zřetelné koncové body.

  1
  !
  min
  max

  1

  Stiskněte tlačítko kalibrace umístěné na spodní liště

  Hrát úlohu

  Jakmile je vše nastaveno, stiskněte tlačítko záznamu a spusťte úlohu!

  Jakmile klepnete na spuštění počítadla, spustí se odpočet od 5. Po zahájení vyrovnání se uplynulý čas na křivce ukáže svislou přerušovanou čárou. Vaším cílem je co možná nejlépe vyrovnat křivku. Váš výsledek bude neustále zobrazen.

  Výsledky

  1
  2
  3
  4

  1

  Stiskněte tlačítko „Záznam“ a spusťte novou úlohu se stejným nastavením!

  2

  Stiskněte tlačítko „Výsledky“ a zobrazte nejnovější výsledky v této relaci.

  3

  Panel s výsledky vám umožňuje prohlížet předchozí výsledky ve stejné relaci.

  4

  Vybraná křivka bude zvýrazněna.

  Editor křivky

  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5

  1

  Posuňte aktivní body nahoru nebo dolů, chcete-li změnit tvar své křivky.

  2

  Pomocí tlačítka Přidat / odstranit body na křivce definujete nové body nebo je z křivky vymažete. POZNÁMKA: čím více bodů, tím složitější křivku je možné vytvořit.

  3

  Vyhlaďte schéma, abyste se zbavili ostrých změn křivky.

  4

  Nastavte dobu trvání vaší hry. POZNÁMKA: Doba trvání v kombinaci s počtem definovaných bodů určí rychlost vaší hry.

  5

  Uložte svou úlohu. Uložená křivka se zobrazí v seznamu miniatur.

  příloha 

  Snímek značky pro úlohu s grafem

  Tento tvar prosím neořezávejte, protože budete potřebovat bílé pozadí, které bude značku držet.

  Added to your cart.