Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Електронният дневник mozaLog, разработен от Mozaik Education, е образователна информационна система, която дава възможност на педагогическия персонал да използва единен интерфейс за всички административни и организационни задачи. Чрез използване mozaLog, трудните и тежки за управление традиционни дневници на хартиен носител ще станат излишни.

Училище

такса за функциониране.

200

EUR

/ Година

Ученик

Такса за употреба

6

EUR

/ Ученик / Година

Опитайте сега

В електронния дневник съществуват следните потребителски нива.
В демо версията на дневника могат да се изпробват всички потребителски нива, но определени функции са достъпни само в пълната версия на mozaLog.

Учител

Директор

Родител

Ученик

Администратор

Пускане на демоверсия за учител
 • Организация на учебните часове
 • Вписване на учебния материал
 • Срочно и годишно оценяване
 • Ученически книжки
 • Свидетелства
 • Отсъствия за деня
 • Преглед на разписанието на часовете
 • Похвали и порицания
 • Планиране и информация за контролни
 • Изпращане на писма до учители, родители, ученици
 • Статистика на напредъка, оценките и отсъствията
Пускане на демоверсия за директор
 • Импортиране на данни в дневника (ученици, учители, разписание на часовете)
 • Редактиране на разписанието на часовете
 • Организация на учебното време
 • Замествания, невзети часове
 • Замяна и преместване на часове
 • Общи часове
 • Данни за учители, ученици, родители
 • Управление на потребителите
 • Приключване на учебната година
 • Разпечатване на целия дневник
 • Статистика на напредъка, оценките, броя на учениците и отсъствията
 • Настройки на училището
 • Речник данни

Възможност за получаване на учителски права

Пускане на демоверсия за родител

Преглед на училищните данни на учениците:

 • Часове за деня, учебен материал
 • Дневници, свидетелства
 • Похвали, порицания
 • Отсъствия за деня
 • Статистика на отсъствията
 • Седмично разписание на часовете
 • Лични данни
 • Изпращане на съобщение на учителите, записване за приемния час на учителя
 • Имейл съобщения за оценките на ученика; отсъствия, похвали, порицания, училищни програми и други
Пускане на демоверсия за ученик
 • Часове за деня, предмети
 • Дневници, свидетелства
 • Похвали, порицания
 • Отсъствия за деня
 • Седмично разписание на часовете
 • Лични данни
 • Изпращане на съобщение на учителите
 • Лятна практика, общественополезен труд
 • Имейл съобщения за оценките на ученика; отсъствия, похвали, порицания, училищни програми и други
Пускане на демоверсия за админ
 • Импортиране на данни в дневника (ученици, учители, разписание на часовете)
 • Редактиране на разписанието на часовете
 • Организация на учебното време
 • Замествания, невзети часове
 • Замяна и преместване на часове
 • Общи часове
 • Данни за учители, ученици, родители
 • Управление на потребителите
 • Приключване на учебната година
 • Разпечатване на целия дневник
 • Статистика на напредъка, оценките, броя на учениците и отсъствията

Възможност за получаване на учителски права

В демоверсията на дневника може да се избере езикът на интерфейса и менюто. Съдържанието (напр, ученици, учебни предмети) е дадено само за образец и е на английски език.

Поръчка

Защо да изберем mozaLog?

На разположение от всяка точка

Достъпна е от всеки компютър, таблет, компютър или смартфон с интернет връзка. Няма нужда да инсталирате допълнителни програми. За да използвате mozaLog, всичко, което ви трябва е уеб браузър.

Стабилен

Широколентовите сървъри гарантират функционирането на електронния дневник 24 часа на ден, като по този начин mozaLog може да се използва от хиляди хора по едно и също време, през интернет.

Многостранен

mozaLog е предназначен за намаляване на ежедневна административната тежест за учителите и да бъде ефективно средство за комуникация, както в рамките на институцията, така и с родителите. Потребителският интерфейс е лесен за използване и не изисква нищо повече от основни компютърни умения.

Сигурен

Софтуерът се контролира от професионалисти, които могат да създават ежедневни резервни копия на цялата база данни mozaLog.

Коммуникация

mozaLog позволява директно и високо ниво на комуникация между надзорния орган и неговите институции, както и между ръководството на училището, учителите, учениците и родителите.

Цялата администрация и планирането на задачите стават лесни за контрол и надзор. Онлайн връзка между надзорния орган и всички училища под негово управление.

Електронният дневник е предназначен да опрости организационните и административни задачи, а благодарение на комуникационние си възможности допринася за по-добро и ефективно функциониране на образователната система и за подобряване на качеството на му.

Благодарение на електронния дневник, надзорният орган разполага винаги с актуална информация за личните и трудови данни на учителите, както и за броя, състава, успеха и отсъствията на учениците.

Ежедневна администрация, оценки, отсъствия

Системата позволява на учителите да изпълняват своите административни задължения навсякъде и възможно най-бързо с помощта на всяко модерно IT устройство. Учителите могат да използват собствена страница, за да вписват темите на уроците, да правят преглед на текущата работа на класа, да въвеждат липсващи данни или дори да отпечатат календарния план с успеха за цялата учебна година.

При въвеждане на оценките, учителите могат да определят вида им и да добавят коментари. Това дава възможност на учителите да си припомнят на какво са базирали оценките, дори няколко месеца по-късно, дори ако е необходимо, да променят предварително въведени оценки.

Освен отсъствия, закъснения, освобождавания, може да се впише и липсата на принадлежности.

Лесна администрация, статистика, отчети

mozaLog може да изтегли данни за учениците от централизирана система. След импортиране на данните, може да се въвеждат само промените, за да се поддържа актуална административната система. Само с един клик софтуерът създава пълна справка за успеха и отсъствията по класове. Справките са достъпни по всяко време за администратори, директори на училища и дори за органи, свързани с образованието.

mozaLog може да пресмята прост или сложен среден успех на випуск и клас за индивидуални тестове, за да се осигури многостранен анализ на успеха. Сравнителните таблици в дневника помагат на потребителите на електронните дневници да следят промените в успеха на класовете.

Справката за отсъствията, дава възможност на потребителите лесно да преглеждат и следят извинените и неизвинени отсъствия. Могат да се заложат процентни ограничения за допустими отсъствия. Системата автоматично ще отбележи учениците, които достигат лимита по определен предмет.

Разписания, заместване на учителите

Има много начини да въведете графици: mozaLog може да импортира графици, създадени в aSc редактор на разписания и графици или могат да бъдат качени, като MS Excel електронни таблици. Промените в графика, които се случват по време на учебната година могат да бъдат въведени с помощта на вградения редактор в mozaLog.

Софтуерът може да управлява размествания на уроците и заместване на учители без никаква допълнителна административна работа за учителите. В допълнение към редовните занимания, mozaLog може да управлява училищни събития (например тържества, събрания, ученически екскурзии).

mozaLog може да управлява специални събития в съответствие с графика на електронния звънец, включително редовни, извънкласни и извънучилищни дейности. mozaLog може да добавя събития за графици, които не могат да влязат в рамките на редовните графици на звънеца.

При необходимост от спешна подмяна, mozaLog намира и предоставя списък на учителите, които в момента нямат никакъв урок, отбелязвайки, учителите, които преподават предмета или преподаващи други предмети в същия клас. Програмата ви позволява да осъществите контрол върху съчетаване и подмяна на уроци. Учителите могат да записват замяната, както уроците проведени по график. Там също може да се записва и временно заместване по време на продължително отсъствие на някой от учителите.

Предимства в управлението на училищата

Когато всички училищни служители използват една и съща система, администрацията става проста и лесна за преглед и надзор. Времето, необходимо за обработка на документация, може да бъде значително намалено, а административната дисциплина и мотивация ще се увеличат; ще остане повече време за образование. Системата прави графикон на училището, ясен и лесен за следване от всеки.

Модулът годишен графикон дава възможност за планиране на учебната година, определяне на учебните и неучебни дни, на училищните празници, училищните мероприятия, ученическите екскурзии и др. Допълнителна информация полезна за учители, ученици и родители, може да се въведе за всеки ден в училищния календар.

Данните, които акумулира програмата, могат да намерят различно приложение. Ръководството на училището може да получи необходимите му статистики с едно кликване по всяко време. Справките за успеха могат да бъдат предоставени по класове или като се сравнява успеваемостта им. В края на учебната година софтуерът подготвя пълна статистика за успеха и отсъствията на всеки клас и на цялото училище, както и статистически таблици с данни за броя на учениците. Табличните данни и отчетите могат да бъдат изтеглени за отделни класове или за цялото училище.

Ако управлението на училището има нужда от резюме или доклад за училищната работа, mozaLog може да създаде цялостни анализи илюстрирани чрез информационни диаграми.

Комуникация с родители и ученици

С mozaLog електронния дневник родителите могат да следят на успеха на децата си, отсъствията, както и оценката на тяхното поведение и старание. Учителите могат да общуват с ученици и родители чрез mozaLog.

Родителите могат да следят седмичната програма на децата си и да виждат темите на часовете. Тази функция на mozaLog помага на родителите да следват напредъка на децата си в училище. Учителите могат да изпращат известия за предстоящи училищни събития, екскурзии, тестове и изпити, така че учениците и родителите да са информирани за бъдещите задачи.

Ако се пожелаят, родителите могат да получават автоматично по имейл на всички нови бележки на децата си (оценки, отсъствия, похвали, порицания и т.н.).

Връзката с родителите става по-лесно в рамките на системата, като по този начин се създава нова форма на контакт, освен личните срещи (консултации, родителски срещи).

Сигурност и защита на данните

Електронния дневник работи на сървъри, контролирани от експерти. Широколентови сървъри позволяват на голям брой потребители, достъп и използване на софтуера по едно и също време. mozaLog може да се използва с няколко нива на достъп за потребителите. Това определя до какъв тип данни и функции може да има достъп всеки потребител.

 • Всички влизанията се записват за безопасност, трафика на данни се осъществява чрез защитена и криптирана връзка към Интернет.
 • Системата открива и съхранява грешните опити за влизане на неоторизирани потребители; тези данни могат да бъдат получени по-късно.
 • Софтуерът също така записва времето и датата на влизане или промяна на оценките.
 • С цел повишаване на сигурността на данните, може да бъде планиран ежедневен пълен архив на базата данни.

Електронен дневник на училищния уеб сайт

Нашата услуга mozaPortal, представлява функционална уеб страница, специално проектирана и тествана да отговаря на нуждите на училищната среда. Менюто може да се модифицира свободно и по този начин страницата може да бъде персонализирана и настроена към индивидуалните нужди на училището.

Електронния дневник може да се поръча заедно с уеб сайт услугата mozaPortal. В този случай, mozaLog е включен в сайта на училището и е достъпен от менюто. mozaPortal ще ви показва данни, взети от дневника, например: списъци на учители, ученици и класове; разписания, графици.

Added to your cart.