MS-2620

A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10.

Szerves kémiai ismeretek

教科书

Mozaik Kiadó
MS-2620 - 第14版, 2017 - 216页数

作者: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

在家自修用电子版
适合于家庭使用的电子出版物
6.26 EUR
CLASSROOM电子版
适用于有互动白板的学校使用的电子出版物
31.30 EUR
Added to your cart.