Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xác suất

Xác suất

Hàm xác suất liên tục và rời rạc với các tham số.

Toán học

Hướng dẫn

Đèn flash

Từ khoá

xác suất, hàm, đồ thị của hàm, phân tán, Phân phối Bernoulli, Phân phối Gaussian, Phân phối Poisson, phân phối xác suất rời rạc, phân phối liên tục, phân bố đồng đều, phân phối nhị thức, địa nhiệt, phân phối bình thường, nghĩa là, giá trị mong đợi, độ lệch chuẩn, phương sai, nói lại, biến ngẫu nhiên, phân tán

Công cụ liên quan

Added to your cart.