Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phân tử

Phân tử

Tính chất chính, công thức cấu trúc và mô hình ba chiều thông tin của các phân tử.

Hoá học

Hình dung

HTML5

TODO HTML5

Từ khoá

hóa phân tử, mô hình, hóa chất, khối lượng phân tử, độ nóng chảy, điểm sôi, tỉ trọng, xảy ra, năng suất tỏa nhiệt, nguy hiểm, hydrocarbon, halogen chứa hợp chất hữu cơ, hợp chất hữu cơ chứa ôxy, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, carbohydrate, amino acid, chất đạm, nhựa, nucleotide, axit nucleic, sắc tố xanh, chất béo trung tính, nguyên tố phi kim, hợp chất phân tử, ion, hợp chất ion, lưới kim loại, kết cấu mạng cộng hóa trị, lưới lập phương, ion clorua

Công cụ liên quan

Added to your cart.