Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Một thang đo cân bằng để thể hiện sự bất bình đẳng và đưa ra khái niệm phương trình

Toán học

Hướng dẫn, Thí nghiệm

Đèn flash

Từ khoá

phương pháp cân bằng, phương trình, hệ phương trình, cân bằng hai chảo, vật, hoạt động, chuyển đổi đơn vị, khối lượng, thực hành

Công cụ liên quan

Added to your cart.