Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Kính vạn hoa

Kính vạn hoa

Minh họa trục đối xứng một cách vui tươi với các bài tập. Cũng có thể được sử dụng như một trình soạn thảo biểu tượng.

Toán học

Phát triển kỹ năng, Hình dung, Hướng dẫn

HTML5

Từ khoá

vẽ, phản ánh, đối xứng, mẫu vật, trục đối xứng, game, quang, sự hình thành, mẫu, mẫu, biến thể vô tận, game, gương, phản ánh, phản chiếu trục, màu

Công cụ liên quan

Added to your cart.