Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Khoáng sản

Khoáng sản

Dữ liệu và tính chất của các khoáng chất nổi tiếng nhất với màn hình 3D.

Địa lý

Hình dung

HTML5

TODO HTML5

Từ khoá

khoáng sản, quặng, đá, thu gom, đá bán quý, tiền gửi, phosphates, halogenua, cacbonat, oxit, silicates, sunfua, sunfat, độ cứng, tỉ trọng, sự phân tách, Chế độ xem 3D, xoay, đá lửa, mô hình, pha lê, cục đá, địa chất, môn địa lý, Trái đất, kết tinh, hóa học, lều tuyết, công thức

Công cụ liên quan

Added to your cart.