mozaMap

Bản đồ số cho bảng tương tác

Bản đồ tương tác của mozaMap tăng cường các tiết mục về giáo dục địa lý và lịch sử. Các yếu tố của các bản đồ khác nhau rất dễ thay đổi và điều chỉnh,giúp việc chuẩn bị cho lớp học đơn giản hơn và nhanh hơn.

Đọc thêm

Tải xuống và dùng thử miễn phí
Phần mềm chứa các bảng nội dung của tất cả các bản đồ có sẵn để mua. Nó cũng chứa một vài bản đồ có sẵn miễn phí của mỗi tập bản đồ.

Đa ngôn ngữ kỹ thuật số


Cấp tiểu học - Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Bản đồ tương tác cho học sinh 8-12 tuổi

MS-4093D - 41 bản đồ2019
40.00 EUR
chiếc:

Cấp trung học cơ sở- Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Bản đồ tương tác cho học sinh 10-16 tuổi

MS-4095D - 126 bản đồ


2019
60.00 EUR
chiếc:

Trường trung học - Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Tập bản đồ toàn diện nhất của chúng tôi với một số lượng lớn các bản đồ chuyên đề

MS-4099D - 274 bản đồ


2019
80.00 EUR
chiếc:

Atlat trong tiếng Hungary


Környezetünk atlasza 3-6. - tập bản đồ kỹ thuật số

Bản đồ có thể được sử dụng trong mozaMap và chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ được in.

MS-4103D - 67 bản đồ

40.00 EUR
chiếc:

Földrajzi atlasz 5-10. - tập bản đồ kỹ thuật số

Bản đồ có thể được sử dụng trong mozaMap và chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ được in.

MS-4105D - 197 bản đồ

60.00 EUR
chiếc:

Földrajzi atlasz középiskolásoknak - tập bản đồ kỹ thuật số

Bản đồ có thể được sử dụng trong mozaMap và chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ được in.

MS-4109D - 340 bản đồ

80.00 EUR
chiếc:

Történelmi atlasz 5-8. - tập bản đồ kỹ thuật số

Bản đồ có thể được sử dụng trong mozaMap và chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ được in.

MS-4115D - 128 bản đồ

60.00 EUR
chiếc:

Történelmi atlasz középiskolásoknak - tập bản đồ kỹ thuật số

Bản đồ có thể được sử dụng trong mozaMap và chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ được in.

MS-4116D - 349 bản đồ

80.00 EUR
chiếc:

Các tính năng chính của mozaMap

 • Điều hướng trên bản đồ (thu phóng, kéo)
 • Kích hoạt và vô hiệu hóa các lớp, tạo bản đồ kết hợp
 • Tạo chế độ xem đã lưu
 • Tùy chọn tìm kiếm
 • Công cụ vẽ tích hợp
 • Khả năng trình bày
 • Nội dung được tạo bởi người dùng
 • Ảnh động để minh họa các sự kiện lịch sử
 • Bác bài tập và câu hỏi
 • Tích hợp với mozaBook
 • Khả năng tùy biến
mozaMap có thể chạy trên hệ điều hành Windows Vista, Windows7, Windows8 hoặc Windows 10
Added to your cart.