Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

mozaMap

Bản đồ số cho bảng tương tác

Các bản đồ kỹ thuật số của mozaMap atlours mở rộng phạm vi các công cụ có sẵn cho giáo viên địa lý và lịch sử. Nhiều loại bản đồ và các yếu tố hình ảnh của chúng có thể được tùy chỉnh tự do và riêng lẻ, điều này làm cho việc lập kế hoạch và tiến hành các lớp học trở nên dễ dàng. Các bản đồ kỹ thuật số của các bản đồ mozaMap có thể được mở trong phần mềm mozaBook.

Đọc thêm

Tải về và dùng thử miễn phí
Phần mềm chứa các bảng nội dung của tất cả các bản đồ có sẵn để mua. Nó cũng chứa một vài bản đồ có sẵn miễn phí của mỗi tập bản đồ.

Đa ngôn ngữ kỹ thuật số


Cấp tiểu học - Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Bản đồ tương tác cho học sinh 8-12 tuổi Bản đồ kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4093D - 41 bản đồ
2020
40.00 EUR
chiếc:

Cấp trung học cơ sở- Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Bản đồ tương tác cho học sinh 10-16 tuổi Bản đồ kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4095D - 127 bản đồ
2020
60.00 EUR
chiếc:

Trường trung học - Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Tập bản đồ toàn diện nhất của chúng tôi với một số lượng lớn các bản đồ chuyên đề Bản đồ kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4099D - 275 bản đồ
2020
80.00 EUR
chiếc:

Atlat trong tiếng Hungary


Környezetünk atlasza 3-6. - tập bản đồ kỹ thuật số

Tập bản đồ kỹ thuật số chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ in. Nó chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4103D - 67 bản đồ

40.00 EUR
chiếc:

Földrajzi atlasz 5-10. - tập bản đồ kỹ thuật số

Tập bản đồ kỹ thuật số chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ in. Nó chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4105D - 192 bản đồ

60.00 EUR
chiếc:

Földrajzi atlasz középiskolásoknak - tập bản đồ kỹ thuật số

Tập bản đồ kỹ thuật số chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ in. Nó chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4109D - 335 bản đồ

80.00 EUR
chiếc:

Történelmi atlasz 5-8. - tập bản đồ kỹ thuật số

Tập bản đồ kỹ thuật số chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ in. Nó chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4115D - 128 bản đồ

60.00 EUR
chiếc:

Történelmi atlasz középiskolásoknak - tập bản đồ kỹ thuật số

Tập bản đồ kỹ thuật số chứa tất cả các bản đồ của tập bản đồ in. Nó chỉ có thể được sử dụng trong phần mềm mozaBook .

MS-4116D - 349 bản đồ

80.00 EUR
chiếc:

Các tính năng chính của bản đồ mozaMap

 • Điều hướng trên bản đồ (thu phóng, kéo)
 • Kích hoạt và vô hiệu hóa các lớp, tạo bản đồ kết hợp
 • Tạo chế độ xem đã lưu
 • Tùy chọn tìm kiếm
 • Công cụ vẽ tích hợp
 • Khả năng trình bày
 • Nội dung được tạo bởi người dùng
 • Ảnh động để minh họa các sự kiện lịch sử
 • Bác bài tập và câu hỏi
 • Tích hợp với mozaBook
 • Khả năng tùy biến
Added to your cart.