Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu trúc của nguyên tử

Bài học giới thiệu cho bạn các thành phần của một nguyên tử.

Hãy đi tham quan nào!

Trong bài học này, bạn sẽ tìm ra nơi thảo nguyên nằm trên Trái đất và sẽ tìm hiểu về hệ...

Tiếng ồn có hại không?

Tiếng ồn bao quanh chúng ta ở khắp mọi nơi, nhưng nó có thể gây hại. Chúng ta hãy xem như...

Nước đến từ đâu?

Hãy theo dõi hành trình của nước và tìm hiểu làm thế nào nó vào trong kính của chúng ta.

thời gian

Trong bài học này, bạn sẽ làm quen với khái niệm thời gian.

vitamins

Trong bài học này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc khám phá và phân loại vitamin cũng...

Hiệu ứng Doppler

Bài học này giúp hiểu được hiệu ứng Doppler.

NƯỚC BỌT, một chất lỏng đa năng trong cơ thể

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về chất lỏng đặc biệt này.

Trò chơi Chơi với âm thanh

Bài học này giới thiệu một số ý tưởng cơ bản về âm thanh.

Bạn có hiểu những gì tôi đang nói với bạn không?

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản của nhận thức lời nói và tiếp thu...

Làm thế nào con người có thể nói?

Bài học này trình bày sự phát triển của lời nói của con người và cấu trúc và chức năng...

Làm thế nào để chúng ta nghe?

Bài học này giúp bạn hiểu quá trình nghe.

Chúng ta có thể hiểu ngôn ngữ của động vật?

Tìm ra những mẩu thông tin thú vị về sự giao tiếp của động vật.

Đất hình thành như thế nào?

Bài học này trình bày sự hình thành đất, các thành phần của đất và cách bảo vệ đất.

Tại sao Thế chiến thứ nhất khủng khiếp như vậy?

Bài học này trình bày vũ khí của Thế chiến thứ nhất.

Cuộc sống bí mật của trẻ sơ sinh

Tìm hiểu thêm về giai đoạn đầu phát triển của con người với bài học này.

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐIỀU KIỆN

Bài học làm cho một bài trình bày kỹ lưỡng về thời kỳ Cách mạng Công nghiệp và ý nghĩa xã...

Năng lượng gió được sử dụng như thế nào

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng gió.

Làm thế nào chúng ta chinh phục không gian?

Bài học này trình bày lịch sử của chuyến bay vũ trụ của con người.

Added to your cart.