Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Khai mỏ tại thời điểm cuộc Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama là thủy lộ nhân tạo được xây dựng để rút ngắn tuyến vận tải biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Nhà máy thuỷ điện (Đập Hoover, Hoa Kỳ)

Con đập khổng lồ được xây dựng trên sông Colorado ở Mỹ và được đặt theo tên của một cựu tổng thống Mỹ.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Kênh đào Suez

Kênh đào Suez là thủy lộ nhân tạo nối giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích .

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

Added to your cart.