Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic là dạng axit cacboxylic đơn giản nhất.

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Axit stearic (axit octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Saccarozơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Nhà máy lọc dầu

Các sản phẩm lọc dầu gồm có dầu diesel, xăng và dầu nhờn.

Cấu dạng của etan

Cấu dạng so le của etan ổn định hơn cấu hình che khuất.

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polipeptit bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Phân tử dầu

Triglixerit chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Fuleren (C₆₀)

Một dạng thù hình tinh thể của cacbon được phát hiện vào cuối những năm 1980.

Than chì

Một trong những dạng tinh thể thù hình của nguyên tố cacbon.

Kim cương

Là tinh thể thù hình của cacbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Added to your cart.