Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

MS-6418-EN

Click n' Learn

Building Civilisation

Interactive 3D smartbook

Mozaik Kiadó
MS-6418-EN - Phiên bản 1, 2018 - trang 64

Explore historical cities from the past and peek into the everyday lives of their inhabitants, then get ready to walk around inside castles and fortifications – just like a real time traveller!

LỚP HỌC Phiên bản kỹ thuật số
Ấn phẩm kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng trong trường học, với bảng tương tác
8.00 EUR
Added to your cart.