Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

MS-6413-EN

Click n' Learn

The Animal World

Interactive 3D smartbook

Imosoft Kft.
MS-6413-EN - Phiên bản 1, 2018 - trang 80

Now get ready to encounter some of the most interesting members of the animal world! Discover the anatomy, habitat and feeding behaviour of simple creatures, like sponges, up to the most complex ones, the mammals.
LỚP HỌC Phiên bản kỹ thuật số
Ấn phẩm kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng trong trường học, với bảng tương tác
8.00 EUR
Added to your cart.