Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

MS-6406-EN

Click n' Learn

Conquering the Sea

Interactive 3D smartbook

Mozaik Kiadó
MS-6406-EN - Phiên bản 1, 2018 - trang 64

Jump on board sailing vessels, steamers and modern ocean liners to explore the seas from their decks, as well as learning about important harbours, shipping routes, and the roles they play.
LỚP HỌC Phiên bản kỹ thuật số
Ấn phẩm kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng trong trường học, với bảng tương tác
8.00 EUR
Added to your cart.