Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

MS-4093D

Cấp tiểu học - Địa lý kỹ thuật số đa ngôn ngữ

Bản đồ tương tác cho học sinh 8-12 tuổi

Mozaik Education – 41 Bản đồ số

Ngôn ngữ:

Sắp có:
2020
40.00 EUR
chiếc:

Nội dung

Astronomy and Cartography Skills

The Solar System

Europe

Europe – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Europe – Average Temperatures and Precipitation Europe – Political

Asia

Asia – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Asia – Average Temperatures and Precipitation Asia – Political

Africa

Africa – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Africa – Average Temperatures and Precipitation Africa – Political and Industrial

America

North and Central America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources North and Central America – Average Temperatures and Precipitation South America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources South America – Average Temperatures and Precipitation North and South America – Political and Industrial The United States of America

Australia

Australia and Oceania Australia and Oceania – Average Temperatures and Precipitation

Earth

Earth – Physical Features and Hydrography Earth – Average Temperatures and Precipitation Countries of the World The Polar Regions
Added to your cart.