Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Giấy phép cho giáo viên, học sinh và trường học

Đề xuất cho bạn

Dành cho giáo viên minh họa trong lớp và thiết lập tại nhà

mozaBook CLASSROOM

  • Nó có thể được sử dụng bởi nhiều giáo viên trên một bảng trắng tương tác với các tài khoản người dùng riêng biệt
  • Nó cũng có thể được sử dụng ở nhà để chuẩn bị cho bài học.
  • Nội dung tương tác (cảnh 3D, video giáo dục) cho tất cả các đối tượng và lứa tuổi.
Tìm hiểu thêm >
Phiên bản đa cấp (35 ngôn ngữ)
198.00 EUR
chiếc
Gói SCHOOL dùng để minh họa trong lớp và chuẩn bị ở nhà
40%

Gói mozaBook CLASSROOM

  • Nó có thể được sử dụng bởi nhiều giáo viên trên một bảng trắng tương tác với các tài khoản người dùng riêng biệt
  • Nó cũng có thể được sử dụng ở nhà để chuẩn bị cho bài học.
  • Nội dung tương tác (cảnh 3D, video giáo dục) cho tất cả các đối tượng và lứa tuổi.
Tìm hiểu thêm >
Phiên bản đa cấp (35 ngôn ngữ)
198.00 EUR 118.00 EUR / Giáo viên
Giáo viên
Gói này cung cấp một mức giá chiết khấu để mua 10 hoặc nhiều giấy phép lớp học mozaBook . Các giấy phép được bao gồm trong gói này có một mã kích hoạt duy nhất kích hoạt tất cả các giấy phép đã mua. Bạn cần mua nhiều giấy phép bằng số lượng bảng trắng tương tác mà bạn muốn sử dụng phần mềm.
So sánh
mozaWeb
MIỄN PHÍ
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
HỌC SINH
mozaBook CÁ NHÂN mozaBook
LỚP

Web

Web

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Truy cập nội dung
Mở sách kỹ thuật số HOME *
Mở sách kỹ thuật số CLASSROOM *
Mở phiên bản kỹ thuật số của ấn phẩm bằng mã có trong sách giáo khoa được in.
Mở nội dung kỹ thuật số được chèn vào sách
Mở các cảnh 3D trong thư viện đa phương tiện hạn chế hạn chế
Mở video trong thư viện đa phương tiện hạn chế hạn chế
Mở các công cụ và trò chơi hạn chế
Yêu cầu hệ thống
Có sẵn với trình duyệt
Cần cài đặt ứng dụng
Có bao nhiêu PC có thể chạy nó cùng một lúc? 1 1 1 1 1 1 1
Giấy phép mozaBook có thể được sử dụng cho bao nhiêu máy tính? 1 1 Trên một IWB và một PC
Chức năng có sẵn
Có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ không bắt buộc không bắt buộc
Có thể sử dụng trên bảng trắng tương tác
Có thể sử dụng trong lớp học với máy chiếu
Chức năng cảm ứng
Quản lý lớp học, thiết lập bài tập về nhà
Chức năng xã hội, bài tập về nhà với mozaWeb PREMIUM
Chia sẻ nội dung tùy chỉnh
Tính năng nhập PDF và PPT
Giá / năm (đối với đơn hàng riêng lẻ) MIỄN PHÍ Cá nhân
30.00 EUR / Học sinh
- Cá nhân
98.00 EUR / Học sinh
Cá nhân
198.00 EUR / Giáo viên
Giá / năm (đối với các trường đặt hàng với số lượng lớn) - Trọn gói
12.00 EUR / Học sinh
Trọn gói
15.00 EUR / Học sinh
- Trọn gói
118.00 EUR / Giáo viên
* Giấy phép không chứa sách kỹ thuật số. Bạn có thể mua sách riêng từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Added to your cart.