Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Tôi cần sử dụng giấy phép nào?

Với nội dung giáo dục tương tác hấp dẫn của chúng tôi và phần mềm trình bày lớp học mozaBook, giáo viên có thể làm cho bài học của họ trở nên ngoạn mục hơn, hiệu quả hơn và nâng cao và duy trì sự quan tâm của học sinh. Thư viện phương tiện của chúng tôi bao gồm 1200 cảnh 3D, hàng trăm video giáo dục và 120 ứng dụng hấp dẫn để phát triển kỹ năng, thực hành và thử nghiệm ảo được thiết kế để giúp giáo viên trong lớp học.
Học tương tác ở nhà và lớp học
Sách kỹ thuật số, hình ảnh 3D tương tác, video giáo dục, phát triển kỹ năng cho bài học, thực hành đào tạo trực quan và thử nghiệm làm cho việc học tại nhà trở nên thú vị. Hãy xem những gì bạn có thể và làm thế nào để sử dụng:
 • Sử dụng sách kỹ thuật số của bạn trên PC ở nhà hoặc trên máy tính bảng.
 • Truy cập nội dung tương tác được xem trong lớp (cảnh 3D, video giáo dục).
 • Làm cho việc học trở nên thú vị với các ứng dụng, minh họa và nhiệm vụ phát triển kỹ năng.
 • Sử dụng giao diện web và tài khoản của bạn để chia sẻ và đồng bộ hóa nội dung của bạn.
 • Hoàn thành các bài tập về nhà tương tác được thiết lập bởi giáo viên của bạn.
 • Tham gia lớp học bắt đầu bởi giáo viên của bạn bằng máy tính bảng của bạn
Tôi cần sản phẩm nào nếu ...
 • Tôi có quyền truy cập vào một máy tính kết nối Internet tại nhà (hoặc trong thư viện).
 • Tôi muốn sử dụng sách kỹ thuật số của mình, nội dung và ứng dụng tương tác.
 • Tôi muốn hoàn thành các bài tập về nhà do giáo viên của tôi đặt ra.
Bạn có thể làm gì với đăng ký mozaWeb PREMIUM trên trang web mozaWeb mà không cần cài đặt bất kỳ chương trình bổ sung nào:
 • Mở sách giáo khoa kỹ thuật số của bạn và chơi nội dung tương tác tích hợp.
 • Truy cập nội dung tương tác trong thư viện phương tiện (cảnh 3D, video giáo dục) mà không có bất kỳ hạn chế nào.
 • Mở và sử dụng các ứng dụng giáo dục để phát triển kỹ năng, minh họa và thực hành.
 • Mở nội dung được chia sẻ bởi giáo viên của bạn và hoàn thành bài tập về nhà được giao cho bạn.
 • Tôi có một máy tính bảng Android hoặc iOS.
 • Tôi muốn sử dụng sách kỹ thuật số và nội dung tương tác.
 • Tôi muốn hoàn thành các bài tập về nhà do giáo viên của tôi đặt ra.
 • Tôi muốn tham gia vào các lớp học bắt đầu bởi giáo viên của tôi.
 • Tải xuống phần mềm mozaBook trên Android hoặc máy tính bảng iOS của bạn.
 • Tải xuống sách kỹ thuật số của bạn trên máy tính bảng của bạn và sử dụng chúng mà không cần kết nối internet.
 • Với đăng ký mozaWeb PREMIUM , bạn cũng có thể mở tất cả các tài nguyên tương tác (cảnh 3D, video giáo dục) trên máy tính bảng của mình.
 • Mở nội dung được chia sẻ bởi giáo viên của bạn và hoàn thành bài tập về nhà được giao cho bạn.
 • Tham gia lớp học bắt đầu bởi giáo viên của bạn.
 • Tôi có một máy tính Windows hoặc máy tính bảng.
 • Tôi muốn sử dụng sách kỹ thuật số của mình, nội dung và ứng dụng tương tác.
 • Tôi muốn hoàn thành các bài tập về nhà do giáo viên của tôi đặt ra.
 • Tôi muốn tham gia vào các lớp học bắt đầu bởi giáo viên của tôi.
 • Tải xuống phần mềm mozaBook trên máy tính bảng hoặc máy tính Windows của bạn.
 • Tải xuống sách kỹ thuật số của bạn trên máy tính bảng của bạn và sử dụng chúng mà không cần kết nối internet.
 • Để tiếp tục sử dụng chương trình sau thời gian dùng thử, bạn sẽ cần giấy phép mozaBook PERSONAL .
 • Mở toàn bộ nội dung tương tác (cảnh 3D, video giáo dục) trong phần mềm.
 • Mở nội dung được chia sẻ bởi giáo viên của bạn và hoàn thành bài tập về nhà được giao cho bạn.
 • Tham gia lớp học bắt đầu bởi giáo viên của bạn.
So sánh
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
CÁ NHÂN

Web

PC, Tablet
Ai là người chúng tôi muốn đề xuất? Dành cho học sinh sử dụng tại nhà. Dành cho học sinh sử dụng trên máy tính Windows
Truy cập nội dung
Mở sách kỹ thuật số HOME *
Mở sách kỹ thuật số CLASSROOM *
Mở phiên bản kỹ thuật số của ấn phẩm bằng mã có trong sách giáo khoa được in.
Mở nội dung kỹ thuật số được chèn vào sách
Mở các cảnh 3D trong thư viện đa phương tiện
Mở video trong thư viện đa phương tiện
Mở các công cụ và trò chơi
Yêu cầu hệ thống
Có sẵn với trình duyệt
Cần cài đặt ứng dụng
Có bao nhiêu PC có thể chạy nó cùng một lúc? 1 1 1
Giấy phép mozaBook có thể được sử dụng cho bao nhiêu máy tính? 1
Chức năng có sẵn
Có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ không bắt buộc
Có thể sử dụng trên bảng trắng tương tác
Có thể sử dụng trong lớp học với máy chiếu
Chức năng cảm ứng
Quản lý lớp học, thiết lập bài tập về nhà
Chức năng chia sẽ mạng xã hội, giao bài tập về nhà
Chia sẻ nội dung tùy chỉnh
Chức năng nhập PDF và PPT
Giá / năm (đối với đơn hàng riêng lẻ) Cá nhân
30 EUR / Học sinh
Cá nhân
98 EUR / Học sinh
Giá / năm (đối với các trường đặt hàng với số lượng lớn) Trọn gói
12 EUR / Học sinh
-
* Giấy phép không chứa sách kỹ thuật số. Bạn có thể mua sách riêng từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Tải xuống
Bạn có thể tải xuống phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D mozaBook và sử dụng nó với đầy đủ chức năng trong thời gian dùng thử. Phiên bản Android và iOS của phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí. Để thử các tùy chọn cho việc học trực tuyến tại nhà, hãy tạo một tài khoản miễn phí.
Added to your cart.