Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Điều gì xảy ra trên bề mặt?

Điều gì xảy ra trên bề mặt?

Tìm hiểu làm thế nào các phân tử chất lỏng tương tác với nhau và môi trường của chúng.

Vật lý

Tác giả: Mathesz Anna

Người xem lại: Horváthné Kunstár Andrea

Từ khoá

sức căng bề mặt, bám dính, sự gắn kết, kết hợp lực lượng, mao quản, , thí nghiệm, chất lỏng, nước, giọt nước, người trượt ván

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Đi với dòng chảy

Trong bài học này, bạn có thể biết một số sự thật thú vị về dòng chất lỏng và khí.

Sách hướng dẫn

Hướng dẫn về ý nghĩa của các biểu tượng được tìm thấy trong các bài học kỹ thuật số và khả năng sử dụng chúng.

Từ gốc đến lá

Chúng ta hãy đi theo con đường nước trong cây từ rễ đến lá

Added to your cart.