Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Trái đất không ngừng nghỉ

Trái đất không ngừng nghỉ

Động đất được hình thành như thế nào? Điều gì giữ cho các mảng kiến tạo trong chuyển động?

Địa lý

Tác giả: Jóri Johanna, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné

Người xem lại: Horváthné Kunstár Andrea, Márton Gábor

Từ khoá

động đất, kiến tạo địa tầng, máy đo địa chấn, sóng thần, vỏ Trái đất, tâm chấn, mảng kiến ​​tạo, hoạt động núi lửa, nội lực, , địa lý tự nhiên, môn địa lý, thạch quyển, lớp phủ, đường nứt, sườn núi đại dương, núi lửa

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Núi lửa

Tìm hiểu về các lực bên trong của Trái đất và sự hình thành của núi lửa.

Sự ra đời của những ngọn núi

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào các ngọn núi được hình thành.

Sách hướng dẫn

Hướng dẫn về ý nghĩa của các biểu tượng được tìm thấy trong các bài học kỹ thuật số và khả năng sử dụng chúng.

Added to your cart.