Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Là khí hậu vĩnh viễn hay thay đổi?

Là khí hậu vĩnh viễn hay thay đổi?

Là khí hậu vĩnh viễn hay thay đổi?

Địa lý

Tác giả: Jóri johanna, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné

Người xem lại:

Từ khoá

khí hậu, địa hình, đại dương, Đường xích đạo, biển, khu vực địa lý, , vĩ độ, sự nóng lên, vúng khí hậu, nhiệt độ, bức xạ năng lượng mặt trời, đất khô, gió, hạ nhiệt, bay hơi, độ cao, điều kiện thời tiết, thời tiết, hệ thực vật và động vật, Thiên nhiên, nghiên cứu tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Dự án THỜI TIẾT

Bạn có thể trở thành nhà khí tượng học thông qua các nhiệm vụ nhóm vui vẻ.

Sách hướng dẫn

Hướng dẫn về ý nghĩa của các biểu tượng được tìm thấy trong các bài học kỹ thuật số và khả năng sử dụng chúng.

Tại sao thời tiết thất thường?

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về thời tiết và các yếu tố của nó.

Tìm thông tin trên bản đồ khí hậu

Làm thế nào để sử dụng bản đồ khí hậu và sơ đồ khí hậu.

Thơi tiêt thê nao?

Tìm hiểu về các khái niệm của gió và lượng mưa.

Added to your cart.