Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Làm thế nào thủy điện có thể được sử dụng?

Làm thế nào thủy điện có thể được sử dụng?

Bài học này trình bày các khả năng sử dụng thủy điện

Địa lý

Tác giả: Kovács Attila Péter

Người xem lại: Horváthné Kunstár Andrea

Từ khoá

thủy điện, nhà máy thủy điện, cối xoay nước, cái đập, năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng tái tạo, dòng điện, tuabin, máy phát điện, máy biến áp, Đập Itaipu, Đập Tam Hiệp, cối xay, phóng điện, con sông, trạm năng lượng sóng, ô nhiễm môi trường, khoa học, Công nghệ, Thiên nhiên, sinh thái, bảo vệ môi trương, sự giàu có, năng lượng, thí nghiệm, sinh học, xã hội, vật lý học, thời tiết, khí hậu, lịch sử, hóa học

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Gió có năng lượng không?

Bài học này trình bày những cách sử dụng năng lượng gió cũ và hiện đại.

Làm thế nào năng lượng mặt trời có thể được sử dụng?

Bài học này trình bày các khả năng sử dụng năng lượng mặt trời.

Năng lượng gió được sử dụng như thế nào

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng gió.

Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?

Hãy tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường toàn cầu!

Nước đến từ đâu?

Hãy theo dõi hành trình của nước và tìm hiểu làm thế nào nó vào trong kính của chúng ta.

NƯỚC THẢI Ở ĐÂU?

Bài học này trình bày việc sản xuất nước thải, xử lý và tác động môi trường.

Added to your cart.