Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cách nuôi T-rex của bạn

Cách nuôi T-rex của bạn

Bài học giới thiệu cho bạn các tính năng của Tyrannosaurus rex.

Sinh học

Tác giả: Horváthné Kunstár Andrea

Người xem lại:

Từ khoá

Khủng long bạo chúa, T. rex, khủng long, dino, bò sát thời tiền sử, răng, phấn, Thời đại Mezozoi, động vật ăn thịt, hoại tử, động vật có xương sống, động vật ăn thịt bậc cao, sự phát triển, lịch sử phát triển, kỷ nguyên đại chất, sự tuyệt chủng, nhà cổ sinh vật học, dinh dưỡng, sinh học, cổ sinh vật học, lịch sử của Trái đất, ổ sinh vật học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Cái nào đến trước, lông hay chim?

Bài học này trình bày những động vật phát triển lông trong quá trình tiến hóa.

Hoá thạch sống

Tìm hiểu về các loài động vật xuất hiện trong quá khứ xa xôi và hầu như không thay đổi

Loài bò sát có bao giờ bị lạnh?

Bài học này trình bày sự thật thú vị về loài bò sát và cuộc sống của chúng.

Sóng âm xung quanh chúng ta • Phần 1

Bài học này là về các sóng âm thanh xung quanh chúng ta

Added to your cart.