Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?

Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?

Hãy tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường toàn cầu!

Địa lý

Tác giả: Horváthné Kunstár Andrea

Người xem lại: Márton Gábor

Từ khoá

ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trương, vấn đề toàn cầu, sự ấm lên toàn cầu, tiêt kiệm năng lượng, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, phá rừng, éhínség, chất thải, dân số quá mức, dấu chân sinh thái, giảm tác hại, ý thức môi trường, thân thiện với môi trường, biểu đồ, hành tinh, nền kinh tế, xã hội, sinh học, khí hậu, vận chuyển, môn địa lý, Thiên nhiên, nghiên cứu tự nhiên, sinh thái, Công nghệ

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Đất hình thành như thế nào?

Bài học này trình bày sự hình thành đất, các thành phần của đất và cách bảo vệ đất.

Hỗn hợp bao gồm những gì?

Bài học này trình bày các loại hỗn hợp khác nhau và làm thế nào các chất trong hỗn hợp có thể được tách ra.

KHÔNG KHÍ CÓ NHÌN THẤY ĐƯỢC KHÔNG?

Bài học này giới thiệu các tính chất của không khí.

Là nước cần thiết cho cuộc sống?

Nước là một trong những chất quan trọng nhất trên Trái đất. Hãy tìm hiểu thêm về nó.

Làm thế nào năng lượng mặt trời có thể được sử dụng?

Bài học này trình bày các khả năng sử dụng năng lượng mặt trời.

Làm thế nào thủy điện có thể được sử dụng?

Bài học này trình bày các khả năng sử dụng thủy điện

Mặt trời - nguồn năng lượng

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Mặt trời và cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Nước đến từ đâu?

Hãy theo dõi hành trình của nước và tìm hiểu làm thế nào nó vào trong kính của chúng ta.

NƯỚC THẢI Ở ĐÂU?

Bài học này trình bày việc sản xuất nước thải, xử lý và tác động môi trường.

Năng lượng gió được sử dụng như thế nào

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng gió.

The invisible killers, or What can we do against carbon oxides?

In this lesson, you can learn about carbon monoxide and carbon dioxide.

Tia mặt trời có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Địa y có làm hỏng cây không?

Trong bài học này, bạn sẽ làm quen với các sinh vật đặc biệt, đó là địa y.

Added to your cart.