sách moza 4.5

Thậm chí nhiều tùy chọn minh họa và trình bày ấn tượng, nhiều chức năng mới. Đây là mozaBook 4.5

Bổ sung liên quan

Giải pháp giáo dục đổi mới

Giải pháp cho bảng trắng tương tác, học tập tại nhà, quản lý trường học, tài liệu in.

Tốt hơn khi ở bên nhau

Phát triển hệ thống giáo dục mozaLearn

Video giáo dục

Tự nhiên, phim lịch sử, câu chuyện, clip phim, vở kịch, thí nghiệm hóa học, vật lý và sinh học.

MozaVideo Showreel 2019

Trong 10 năm, chúng tôi đã quay phim ở 5 châu lục và hiện tại chúng tôi có hơn 1000 video với...

Xã hội (trailer)

Video mới của chúng tôi về xã hội đã có sẵn.

Showreel khảm 3D 2019

Mozaik có số lượng mô hình 3D tương tác ngày càng tăng, với hơn 1.200 trong số chúng có thể truy...

Dãy núi Alps (trailer)

Video mới của chúng tôi về dãy Alps đã có sẵn.

Added to your cart.