Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xích cưa

Xích cưa

Trong thí nghiệm này, chúng tôi chứng minh rằng có thể cắt một chai chỉ bằng một chuỗi.

01:01

Vật lý

Từ khoá

cơ khí, thí nghiệm, ma sát, công việc, nhiệt, vật lý học, ly, quanh co

Added to your cart.