Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xe đạp

Xe đạp

Dưới đây là một vài thông tin thú vị về phương tiện giao thông tiết kiệm nhất thế giới: xe đạp.

03:37

Tự nhiên

Từ khoá

nghiên cứu tự nhiên, Xe đạp, xe đạp, khoa học, giao thông, vận chuyển, nền kinh tế, Thân thiện với môi trường

On-screen labels

Phương tiện giao thông tiết kiệm nhất, Xe đạp, một bộ phim câm được tạo bởi Mozaik Education, Cái gì trên trái đất này?, Đường sắt nhanh hơn!, 1960, 1980, 2000, Hôm nay, 20 triệu/năm, 105 triệu/năm, 42 triệu/năm, 90% khoảng cách được bao phủ trên một chiếc xe đạp là dưới 15 km., Ùn tắc giao thông có thể tránh được, Thân thiện với môi trường, Nó không tiêu thụ nguồn cung cấp năng lượng hữu hạn của Trái đất, Vận chuyển cá nhân
Added to your cart.