Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xây dựng bộ chia vuông góc của một đoạn thẳng

Xây dựng bộ chia vuông góc của một đoạn thẳng

Chúng ta hãy xây dựng bộ chia vuông góc của đoạn thẳng dài 6 cm.

01:36

Toán học

Từ khoá

hình học, phần, chỉnh sửa, vuông góc, vuông góc với điểm giữa, đối xứng dọc, toán học

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Vẽ đường vuông góc trên đường thẳng từ điểm P không nằm trên đường thẳng

Cả dòng e và điểm P, không nằm trên dòng e, đều được đưa ra. Hãy vẽ đường thẳng g sao cho nó đi qua điểm P và vuông góc với đường thẳng e.

Vẽ đường vuông góc với đường thẳng tại một điểm P cho trước trên đường thẳng

Cả dòng e và điểm P, nằm trên nó, được đưa ra. Hãy vẽ đường thẳng g để bao gồm điểm P trên đường thẳng e sao cho nó vuông góc với đường thẳng e.

Added to your cart.