Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Vẽ đường vuông góc với đường thẳng tại một điểm P cho trước trên đường thẳng

Vẽ đường vuông góc với đường thẳng tại một điểm P cho trước trên đường thẳng

Cả dòng e và điểm P, nằm trên nó, được đưa ra. Hãy vẽ đường thẳng g để bao gồm điểm P trên đường thẳng e sao cho nó vuông góc với đường thẳng e.

01:57

Toán học

Từ khoá

hình học, chỉnh sửa, vuông góc, dòng, điểm, toán học, phác họa

On-screen labels

Vẽ đường vuông góc với đường thẳng tại một điểm P cho trước trên đường thẳng
Added to your cart.