Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Thợ lặn Cartesian

Thợ lặn Cartesian

Đối tượng đậm đặc hơn nước chìm trong nước.

02:29

Vật lý

On-screen labels

chai nhựa, ống nghiệm, nước, Đổ đầy chai nhựa vào nước., Đổ đủ nước vào ống nghiệm để nó nổi trong nước bên trong chai khi đặt nó lộn ngược., Đóng chai với nắp và bóp hai bên của chai., Các ống nghiệm chìm., Buông chai và ống nghiệm lại tăng lên., Tại sao thợ lặn Cartesian chìm trong nước?, Khi bóp chai, nhiều nước hơn đổ vào ống nghiệm, làm tăng tổng khối lượng của ống nghiệm và do đó mật độ trung bình của nó. Đối tượng đậm đặc hơn nước chìm trong nước., Khối lượng nhỏ hơn, Bóp chai., Khối lượng lớn hơn, Ngừng bóp chai.
Added to your cart.