Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Thành phố: phá hủy hoặc bền vững

Thành phố: phá hủy hoặc bền vững

Xem video này để tìm hiểu những vấn đề mà một đô thị phải đối mặt ngày hôm nay.

05:14

Tự nhiên

Từ khoá

đô thị, Luân Đôn, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, khói bụi, rác, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững, toàn cầu, dân số, Thiên nhiên, nghiên cứu tự nhiên, khoa học

On-screen labels

Luân Đôn, 20.000.000, 200.000.000, 2 %, 3/4
Added to your cart.