Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sức căng bề mặt của chất lỏng (quan sát)

Sức căng bề mặt của chất lỏng (quan sát)

Chúng tôi quan sát xem một lưỡi dao cạo có thể nổi trên bề mặt chất lỏng khác nhau hay không.

01:06

Hoá học

Từ khoá

sức căng bề mặt, chất lỏng, nước, acetone, ether, dao cạo, tài sản vật chất, sự gắn kết, kết hợp lực lượng, ranh giới, tỉ trọng, lực, lực hấp dẫn, bề mặt, hóa học đại cương, thí nghiệm, hóa học, vật lý học

On-screen labels

Nước, Acetone, Ether, Đặt một lưỡi dao cạo thép lên bề mặt của mỗi chất lỏng và thấy trên đó có một lưỡi dao cạo vẫn nổi., Mật độ của ba chất lỏng xấp xỉ nhau nhưng mật độ của thép gần gấp mười lần so với chất lỏng. Tại sao lưỡi dao cạo nổi trên mặt nước? Điều gì gây ra hiện tượng này?
Added to your cart.