Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Sự sụp đổ của Liên Xô

Sự sụp đổ của Liên Xô

Sự sụp đổ của Liên bang Cộng hòa Xô viết Xã hội chủ nghĩa (Liên Xô) đã chấm dứt Chiến tranh Lạnh và thay đổi hoàn toàn thế giới vào năm 1991. Nhiều lý do đã dẫn đến sự kết thúc của Liên Xô.

02:50

Lịch sử

Từ khoá

Szovjetunió, 20. század, tőrténelem, modern kor, Oroszország, CCCP, USSR, Gorbachev, Perestroika, Glasnost

On-screen labels

Liên Xô, Những năm 1970, Áp-ga-ni-xtan, 1980, Mikhail Gorbachev, 1985, 1987, 1991
Added to your cart.