Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Sản xuất muối

Sản xuất muối

Sự bốc hơi của nước biển cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các nước ven biển để sản xuất muối.

02:11

Địa lý

Từ khoá

Muối, biển, nước, bờ biển, bay hơi, nền kinh tế, môn địa lý, chung

Added to your cart.