Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Rêu

Rêu

Rêu là thực vật trên cạn, nhưng hầu hết chúng thích môi trường ẩm ướt.

01:41

Sinh học

Từ khoá

rêu, thực vật thuộc địa, bào tử, cấu trúc giống như rễ, cấu trúc giống như thân cây, cấu trúc giống như lá, túi bào tử, vòng đời, thực vật, hợp tử, sinh học

On-screen labels

không có cơ quan thật, thân rễ, Nước và muối hòa tan
Added to your cart.