Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phản ứng thu nhiệt

Phản ứng thu nhiệt

Barium hydroxide phản ứng với ammonium nitrate trong khi hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.

01:44

Hoá học

Từ khoá

thu nhiệt, barium hydroxide, ammonium nitrate, nhiệt nội, đóng băng, nước, Bình tam giác, bảng gỗ, vật lý học, phản ứng, thí nghiệm, phản ứng hóa học, hóa học

On-screen labels

Tinh thể amoni nitrat NH₄NO₃, Nước H₂O, Khối gỗ, Barium hydroxide octahydrate tinh thể Ba (OH) 8H₂O, Đổ amoni nitrat và bari hydroxit vào bình., Niêm phong bình, sau đó lắc nó. Sau một thời gian, các chất rắn phản ứng với nhau và tạo thành các chất lỏng mới., Đổ nước lên một khối gỗ và đặt bình lên nó., Sau một lúc nhấc bình lên và xem điều gì xảy ra., Bạn nghĩ tại sao bình đã đóng băng vào khối gỗ?
Added to your cart.